Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Ziekenhuizen wacht miljoenenkorting

Ziekenhuizen hangt een strafkorting boven het hoofd van honderden miljoenen euro’s omdat ze in 2012 en 2013 te veel hebben uitgegeven. De minister neemt dit voorjaar een beslissing over de inzet van het macrobeheersinstrument.

6 maart 2015881 x bekeken

Macht zorgaanbieder volgens KPMG Plexus te groot

De macht van de zorgverzekeraars mag groter worden, ten koste van die van de zorgaanbieders. Dat is de strekking van een KPMG Plexus-rapport, waar minister Schippers een brief over stuurde aan de Tweede Kamer.

6 maart 2015907 x bekeken

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Minister Schippers stelt 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. De informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg moeten worden verbeterd, waardoor de kosten voor de zorg omlaag gaan.

6 maart 20151044 x bekeken

NIVEL begint EU-project om antibioticaresistentie terug te dringen

NIVEL samen met de Universiteit van Antwerpen en TNS-NIPO het onzorgvuldig gebruik van antibiotica binnen de Europese Unie in kaart brengen. Jaarlijks overlijden binnen de EU zo’n 25.000 mensen door antibioticaresistente bacteriën, wat de gezondheidszorg zo’n 1,5 miljard euro kost.

6 maart 2015943 x bekeken

Blaasjes met de handtekening van een tumor

Afgesnoerde stukjes cel die door alle cellen worden gevormd en afgestoten. Tot voor kort werden deze celblaasjes genegeerd. Inmiddels staan ze ze in de belangstelling, omdat ze tumoren verraden en iets vertellen over hun groei. Onderzoekers verwachten dat een simpele bloedtest over een paar jaar kan vertellen of een behandeling aanslaat.

6 maart 2015781 x bekeken

Artsenorganisaties lanceren online gezondheidstest

Een samenwerkingsverband bestaande uit onder andere de Hartstichting, het Diabetesfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap lanceert de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC).

6 maart 2015924 x bekeken

Noord Nederland investeert in biomarkers

De provincie Groningen, het UMCG en een aantal biotechbedrijven steken drie miljoen euro in een consortium rond biomarkers. Met de bundeling van kennis uit bedrijven en het UMCG in Biomarker Bay denken zij nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en drie- tot vierhonderd banen opleveren.

6 maart 2015914 x bekeken

Bevolkingsonderzoek darmkanker leidt tot wachtlijsten

De invoering van de darmkankerscreening in januari 2014 heeft geleid tot forse capaciteitsproblemen in ziekenhuizen. Patiënten mét klachten wachten op veel plaatsen aanzienlijk langer op hun coloscopie dan cliënten zonder klachten en 'alleen' een positieve uitslag van de ontlastingstest.

6 maart 2015943 x bekeken