Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Antwoorden minister VWS op Kamervragen over wildgroei aan zelftests

De minister van VWS heeft op 5 november vragen van VVD kamerlid Rutte beantwoord over zelftests die online verkrijgbaar zijn. Zij deelt de zorgen in die zin, dat online “veel troep” te verkrijgen is. Zij acht het belangrijk dat de consument de risico’s kent.

14 november 2014969 x bekeken

EDMA Position Paper HTA

EDMA heeft een position paper opgesteld over Health Technology Assessment for IVD’s in de context of market access.

14 november 2014888 x bekeken

Bijeenkomst verpakkingen op 19 november a.s.

Graag willen wij u nogmaals attenderen op een bijeenkomst over een brancheplan verpakkingen, dat wij als medische hulpmiddelenbranche moeten opstellen om duurzaam verpakken te bevorderen. Uw medewerking is daarbij van groot belang.

14 november 2014785 x bekeken

Follow up Diagned bijeenkomst ELD

Op 27 oktober heeft Diagned een eveneens druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor haar leden over het onderwerp eerstelijns diagnostiek. De presentaties zijn inmiddels opgestuurd aan de deelnemers. Ook een groot aantal achtergrondstukken is beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u op het besloten gedeelte van de website kijken. U vindt de informatie onder: leden – ledenvergaderingen.

14 november 2014982 x bekeken

Presentaties Diagned Workshop GMH - 27 oktober 2014

Op 27 oktober vond een druk bezochte ledenbijeenkomst plaats over onder meer “actualiteiten GMH”. Op 28 oktober is naar alle deelnemers een email verstuurd met de presentatie van de training GMH. U kunt deze vinden op het ledengedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.

14 november 2014757 x bekeken

Ledenbijeenkomst 28 november: ALV en “Den Haag”

Namens het bestuur van Diagned nodigen wij u hierbij van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Diagned op vrijdag 28 november a.s. van 10.00 tot 12.30 uur in Houten. Aansluitend is er zoals gebruikelijk een netwerklunch. Het inhoudelijk gedeelte is dit keer gewijd de vraag: hoe werkt Den Haag?

14 november 20142243 x bekeken

Achmea wint kort geding over inkoop diabetes testmaterialen

Op 16 september heeft de president van de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat door een aantal verzendhuizen was aangespannen tegen Achmea in het kader van de inkoopprocedure voor diabetes testmaterialen 2015. De Rechtbank heeft Achmea op alle punten in het gelijk gesteld.

10 oktober 20141485 x bekeken

UMCG en Diabeter krijgen miljoen dollar voor diabetes onderzoek

Diabeter en het UMCG gaan onderzoeken waarom type 1 diabetes zo'n verscheidenheid laat zien in oorzaak en uitingsvormen, maar ook naar waarom sommige mensen geen en andere juist veel problemen bij de ziekte ondervinden. Die kennis is belangrijk om steeds meer patiënten op exacte wijze de juiste behandeling en uiteindelijk hopelijk de juiste genezing te bieden.

10 oktober 2014890 x bekeken

CareToGo heropent op Den Haag Centraal

Inloopkliniek CareToGo opent opnieuw zijn deuren op het station Den Haag Centraal. Naast een huisartsenpost biedt het bedrijf ook drie nieuwe diensten, namelijk Skype-consulten, bloedafname en enkele laboratoriumtesten, zoals cholesterol en hiv, die ter plekke worden bepaald.

10 oktober 2014911 x bekeken