Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Voortgang Brancheplan Duurzame Verpakkingen (medische technologie)

Diagned moet, samen met de anders brancheorganisaties die zich bezig houden met medische hulpmiddelen, aangeven welke verbeteringen zij ziet voor verduurzaming van verpakkingen. Eind november is een leden enquête verzonden. Het is belangrijk dat u deze invult en voor 9 december retourneert!

2 december 2014674 x bekeken

Resultaten Workshop voor Diagned leden ELD - 27 oktober 2014

Op 27 oktober vond een ledenbijeenkomst plaats over onder meer ELD. In verband met de actualiteiten rond de ELD zijn met een groot aantal leden van Diagned de scenario’s en consequenties daarvan doorgenomen. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op vrijdag 30 januari a.s. zal hierop uitgebreid worden teruggekomen.

2 december 2014812 x bekeken

Juridische procedures inkoopbeleid zorgverzekeraars diabetes testmaterialen

U heeft het al in de media kunnen lezen; er wordt op dit moment nog volop gestreden over de het inkoopbeleid van diabetes testmaterialen door sommige zorgverzekeraars. Met name het inkoopbeleid van Achmea heeft tot het nodige juridische wapengekletter geleid. De leden van Diagned zijn geen partij bij deze procedures, maar uiteraard volgen zij de resultaten van de procedures die door een aantal verzendhuizen tegen Achmea is aangespannen met zeer grote belangstelling. Wij houden u op de hoogte.

2 december 2014685 x bekeken

Tweede werkconferentie insulinepomptherapie succesvol

Op 21 november jl. heeft de tweede, met behulp van Diagned georganiseerde werkconferentie van de NDF over adequate en doelmatige insulinepomptherapie plaatsgevonden. Evenals bij de eerste conferentie was een groot aantal opinion leaders en stakeholders aanwezig om onder leiding van Sabine Uitslag consensus te bereiken over de criteria en randvoorwaarden bij insulinepomptherapie.

2 december 2014790 x bekeken

Eerste algemene ledenvergadering in 2015: 30 januari a.s.

Noteert u hem vast in uw agenda, de nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. (ochtend + lunch) in Houten. Het bestuur ziet u dan graag in grote getallen voor een gezamenlijke aftrap van het nieuwe jaar.

2 december 2014860 x bekeken

Congres: European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD 2015)

Het duurt nog even, maar hierbij de vooraankondiging. Van 14 – 16 oktober 2015 zal de European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD 2015) in Nederland plaatsvinden. De locatie is: Grand Hotel Huis Ter Duin, Noordwijk aan zee. Meer informatie vindt u op de website: www.molecularmeeting.com.

14 november 2014884 x bekeken

Bijeenkomst Nanomedicine op 28 november 2014

In opdracht van de Interdepartementale Werkgroep Risico’s Nanotechnologie organiseert KIR-Nano (Kennis & Informatiepunt Risico’s Nanotechnologie op het RIVM) de 4de bijeenkomst van het Nationaal Platform Nanomedicine. Deze zal plaatsvinden op 28 november 2014 vanaf 13:00 uur.

14 november 2014888 x bekeken

Zorgverzekeraars publiceren zorgkosten

Zorgverzekeraars hebben voor het eerst een open dataset op basis van vergoede declaraties gepubliceerd. Het databestand Zorgverzekeringswet 2012 geeft een beeld van de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten.

14 november 20141071 x bekeken

GIP cijfers over geneesmiddelen en hulpmiddelen 2013

Het Zorginstituut Nederland (ZiNl) heeft GIPeilingen 2013 gepubliceerd. Zo geeft Zorginstituut Nederland inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen (veelal voorgeschreven door een huisarts of specialist), die door de zorgverzekeraar in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

14 november 20141029 x bekeken

Praktisch document: Hoe om te gaan met toezicht van IGZ?

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft Diagned een praktisch document opgesteld waarin wordt ingegaan op de belangrijkste zaken die voor u van belang zijn als het gaat om toezicht en handhaving door IGZ.

14 november 2014826 x bekeken