Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Vaker darmkanker op jongere leeftijd

Terwijl het aantal ouderen met darmkanker de laatste jaren afneemt, neemt de incidentie onder jong volwassenen sterk toe. De geobserveerde afname van darmkanker in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar kan worden toegeschreven aan de nationale screeningsonderzoeken, beter getraind personeel en modernere technieken.

14 november 2014973 x bekeken

40 jaar hielprikscreening in Nederland

Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat het Hielprikscreening programma formeel is gestart. Aanleiding voor Dr. Gerard Loeber, voormalig hoofd RIVM-Laboratorium om een boek te schrijven over deze geschiedenis. Voor het boek zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd, onder andere grondleggers van de hielprikscreening in Nederland evenals huidige experts.

14 november 2014978 x bekeken

Sneldiagnostiek prostaatkanker in Leiden

Patiënten met een verdenking op prostaatkanker kunnen na verwijzing door hun huisarts binnen drie dagen in het LUMC in Leiden terecht. De uitslag volgt binnen een week. Tegelijkertijd wordt gewaakt voor onnodige diagnostiek.

14 november 2014948 x bekeken

App helpt bij diagnose acute patiënt

Specialisten van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam hebben een wereldwijd unieke interactieve App ontwikkeld. Met de App Acute Patiënt kan bij acuut ernstig zieke patiënten binnen 30 minuten tot een werkbare diagnose en behandeling worden gekomen.

14 november 20142237 x bekeken

Schriftelijke vragen over diagnostiek in kader begroting VWS

Leden van de Tweede Kamer hebben een zeer groot aantal schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS. De antwoorden zijn bekend. Voor IVD interessant: POCT, budget voor laboratoriumdiagnostiek bij de huisarts en ELD.

14 november 2014947 x bekeken

Antwoorden minister VWS op Kamervragen over wildgroei aan zelftests

De minister van VWS heeft op 5 november vragen van VVD kamerlid Rutte beantwoord over zelftests die online verkrijgbaar zijn. Zij deelt de zorgen in die zin, dat online “veel troep” te verkrijgen is. Zij acht het belangrijk dat de consument de risico’s kent.

14 november 20141010 x bekeken

EDMA Position Paper HTA

EDMA heeft een position paper opgesteld over Health Technology Assessment for IVD’s in de context of market access.

14 november 2014913 x bekeken

Bijeenkomst verpakkingen op 19 november a.s.

Graag willen wij u nogmaals attenderen op een bijeenkomst over een brancheplan verpakkingen, dat wij als medische hulpmiddelenbranche moeten opstellen om duurzaam verpakken te bevorderen. Uw medewerking is daarbij van groot belang.

14 november 2014815 x bekeken

Follow up Diagned bijeenkomst ELD

Op 27 oktober heeft Diagned een eveneens druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor haar leden over het onderwerp eerstelijns diagnostiek. De presentaties zijn inmiddels opgestuurd aan de deelnemers. Ook een groot aantal achtergrondstukken is beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u op het besloten gedeelte van de website kijken. U vindt de informatie onder: leden – ledenvergaderingen.

14 november 20141016 x bekeken

Presentaties Diagned Workshop GMH - 27 oktober 2014

Op 27 oktober vond een druk bezochte ledenbijeenkomst plaats over onder meer “actualiteiten GMH”. Op 28 oktober is naar alle deelnemers een email verstuurd met de presentatie van de training GMH. U kunt deze vinden op het ledengedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.

14 november 2014792 x bekeken