Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Aparte pagina over eerstelijnsdiagnostiek op website NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds kort een apart gedeelte op haar website ingericht met relevante informatie, nieuws, beleidsregels en tarieven betreffende de eerstelijnsdiagnostiek.

25 september 2014867 x bekeken

Diagned stelt zich voor aan nieuwe Europarlementariërs

Zoals u zult weten, is recentelijk een nieuw Europarlement geïnstalleerd. Diagned heeft zich, samen met Nefemed en de Europese koepels (waaronder EDMA), per brief voorgesteld aan de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

25 september 20142199 x bekeken

CIP omzetinformatie: bijeenkomst voor deelnemers

Het bestuur heeft tijdens de afgelopen bestuursvergadering aandacht besteed aan het systeem voor omzetinformatie voor IVD van CIP, waaraan een groot aantal leden van Diagned deelneemt. De indruk bestaat dat de cijfers die nu beschikbaar zijn sterk fluctueren, mede omdat de deelnemers niet allemaal op dezelfde wijze rapporteren. Als gevolg hiervan zijn de gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn en een nadere standaardisatie met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden aangeleverd lijkt wenselijk.

25 september 2014729 x bekeken

Workshop voor Diagned leden Eerstelijns diagnostiek + Gedragscode GMH 27 oktober 2014

In verband met de actualiteiten rond de ELD – het rapport van KPMG Plexus over de toekomstige modellen voor bekostiging van de ELD wordt momenteel bediscussieerd – is het van belang om met de leden van Diagned de precieze scenario’s en consequenties daarvan door te nemen. Daarvoor hebben we een interactieve bijeenkomst gepland op 27 oktober a.s. vanaf 13.00 uur in Hotel Houten. Het tweede gedeelte van de middag (vanaf 15.00 uur) zal een Update GMH worden verzorgd: een interactieve training waarin de belangrijkste actualiteiten en casussen zullen worden behandeld. Een uitnodiging volgt per email. U kunt zich nu reeds aanmelden via info@diagned.nl.

25 september 2014690 x bekeken

Terugblik ledenbijeenkomst met Nefemed over Zorginkoop door zorgverzekeraars

In aansluiting op de ledenvergadering vond op 19 september tevens de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de leden van Diagned en Nefemed plaats, met als thema ‘Zorginkoop door zorgverzekeraars’. De bijeenkomst was zeer druk bezocht – we konden vanuit de beide verenigingen in het totaal ruim 80 deelnemers verwelkomen.

25 september 2014780 x bekeken

Terugblik ALV

Op 19 september jl. vond de derde ledenvergadering van dit jaar plaats. Twee belangrijke inhoudelijke agendapunten waren het KPMG-Plexus rapport over Eerstelijns diagnostiek (ELD) en de analyse van de begroting van VWS voor 2015. Voor degenen die het gemist hebben: de presentaties vindt u op het besloten gedeelte van de website onder leden – ledenvergaderingen.

25 september 2014543 x bekeken

KNAW: Beoordeel medisch hulpmiddel precies

De beoordeling van een nieuw medisch hulpmiddel voor de Europese markt moet beter worden afgestemd op het soort product. Dat schrijft de KNAW in een verkenning van de mogelijkheden voor toetsing.

19 augustus 2014843 x bekeken

Preventief zelfonderzoek – rapport en brief Minister

Preventief medische onderzoek (zelftests en bijv. ook total body scans) worden enerzijds verwelkomd, maar er zitten ook consequenties aan die minder wenselijk zijn, bijv. als het gaat om kosten en overbodige behandelingen of vervolgonderzoeken. De Minister van VWS heeft een rapport aan de Kamer gestuurd over dit onderwerp en komt met een aantal voorstellen.

19 augustus 20142595 x bekeken