Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Nog even en dementie is te voorspellen

Een vroege test kan voorspellen of u over tien of twintig jaar dement wordt, Deze was nog niet beschikbaar, maar zit er aan te komen, melden twee vooraanstaande wetenschapsbladen. De voorspellende waarde van deze zogeheten biomarkers is volgens de onderzoekers 90 procent.

16 april 2014891 x bekeken

Gerichter zoeken naar oorzaken ziektes wordt mogelijk

Een internationaal gezelschap van meer dan 250 wetenschappers publiceerde op 26 maart een genexpressie-'atlas' van het menselijk genoom in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Dit leidt tot een veel beter begrip van het genoom, waarin alle erfelijke informatie ligt opgeslagen. Er is nu een veel betere kaart van hoe het genoom in verschillende delen van ons lichaam wordt gebruikt, aldus geneticus Peter Heutink, die vanuit VU medisch centrum meewerkte aan het project. Dankzij de atlas kunnen onderzoekers wereldwijd bijvoorbeeld veel gerichter zoeken naar de oorzaken van talloze ziektes.

16 april 2014918 x bekeken

Langere overleving door HCC-screening bij cirrose

Screening op hepatocellulair carcinoom (HCC) bij mensen met cirrose vergroot de overlevingskansen. In een meta-analyse wordt screenen door middel van echografie, al dan niet in combinatie met alfafoetoproteïne, vergeleken met niet screenen.

16 april 2014954 x bekeken

Nieuw sepsisprotocol redt honderden levens

Toepassing van een speciale geprotocolleerde behandeling doet de sterfte door bloedvergiftiging op de intensive care met bijna 17 % dalen. Dat constateren Nederlandse onderzoekers in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Critical Care Medicine. concluderen dat het screenen op sepsis en toepassen van de combinatierichtlijn heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de sterfte.

16 april 20141039 x bekeken

Zorg volgens Nictiz niet klaar voor zelfmeetapparatuur

Reguliere zorgaanbieders zijn nog lang niet klaar voor het groeiende aantal zelfmetingen dat patiënten met digitale hulpmiddelen verrichten. Om deze informatie een plek te geven in de reguliere behandelrelatie is betere regelgeving en standaardisatie nodig, zo concludeert het Nictiz-platform Patiënt en e-Health.

16 april 20141026 x bekeken

Promotieonderzoek: Mammaprint kan nauwkeurig vaststellen of chemokuur nodig is

De mammaprint kan zeer nauwkeurig vaststellen welke vrouwen na de operatie een chemokuur nodig hebben. Als vrouwen een zeer laag risico hebben op uitzaaiingen zouden zij na het verwijderen van de tumor mogelijk kunnen afzien van behandeling zonder dat daardoor hun levensverwachting ongunstig wordt beïnvloed.

16 april 2014864 x bekeken

Combinatietest uit pakket, NIPT erin

De vergoeding van de combinatietest wordt afgeschaft; 36+-zwangeren moeten deze zelf gaan betalen. Wel krijgen voortaan alle zwangeren een combinatietest aangeboden voor screening op chromosomale afwijkingen, ongeacht de leeftijd. De niet-invasieve vervolgtest NIPT wordt voortaan wel vergoed. Minister Schippers van Volksgezondheid volgt het advies op van de Gezondheidsraad.

16 april 2014940 x bekeken

WIP gaat zichzelf mogelijk opheffen

Het voortbestaan van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) staat op het spel. Omdat het ministerie van VWS de subsidie niet wil verhogen, heeft de WIP sinds 2012 bij herhaling aan ziekenhuisverenigingen NVZ en NFU gevraagd om mee te betalen. Als ziekenhuizen blijven weigeren om mee te betalen, dreigt de werkgroep zich op te heffen.

16 april 2014975 x bekeken

Medisch specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik apparatuur

Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Daarom is de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ opgesteld, die specialisten en instellingen helpt om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

16 april 2014808 x bekeken

Nieuwe technologie krijgt vaak schuld van stijgende zorgkosten, maar kan juist leiden tot kostenbeperking

Nieuwe hoogtechnologische medische behandelingen hebben de neiging duurder te zijn dan bestaande ingrepen. Het roept ingewikkelde discussies op over de toenemende druk op de collectieve middelen voor telkens nét iets betere zorg. Nieuwe technologie kan ook bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg door slimme innovaties aldus innovatiemanager Karianne Lindenhovius, onlangs verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2014.

16 april 2014839 x bekeken