Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Kritische Kamervragen over HIV zelftests

Op 8 april jl. hebben Bouwmeester en Wolbert (beiden lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) aan de Minister van VWS vragen gesteld over HIV zelftests. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport “SOA-testen, zelf doen of laten (doen)”?. De vragenstellers zijn met name kritisch over de vrije verkrijgbaarheid van tests terwijl niet duidelijk is voor leken welke zelftests betrouwbaar zijn en welke niet.

16 april 20141001 x bekeken

Ontwikkelingen concept Verordening IVD

In Brussel lopen nog steeds de discussies over de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s. Het Europees Parlement heeft de voorstellen van de Commissie op 2 april jl. in eerste lezing goedgekeurd, maar de Raad van Ministers is zover nog niet. Mede ook door de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement wordt verdere vertraging verwacht. Diagned is nauw betrokken bij de discussies, zowel in Brussel als in Den Haag.

16 april 2014899 x bekeken

Terugblik Ledenbijeenkomst 2014

De meest recente ledenbijeenkomst op 28 maart jl., was goed bezocht. Naast een statutenwijziging en benoeming van twee nieuwe bestuursleden was er bijzonder interessante inhoudelijke bijdrage over ontwikkelingen in de zorg van Paul van den Broek.

16 april 20141000 x bekeken

Zorgverzekeraars voldoen aan zorgplicht en kopen steeds beter zorg in

Zorgverzekeraars kopen steeds beter zorg in doordat ze meer informatie hebben over de verschillen tussen zorgaanbieders. Ze kunnen daardoor selectiever inkopen terwijl ze toch blijven voldoen aan hun zorgplicht. Dit blijkt uit de monitor Zorginkoop van de NZa. In bepaalde sectoren zoals de mondzorg, huisartsenzorg en GGZ ontbreekt nog goede informatie over kwaliteit en doelmatigheid. De zorginkoop kan daar nog effectiever.

25 maart 2014928 x bekeken

Pilot implantatenregister van start

Er is hoop. De Minister van VWS heeft gemeld dat in maart de pilot voor een landelijk register van implantaten start. Bij implantaten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld borstimplantaten, kunstheupen en pacemakers. Dit register moet er toe leiden dat geplaatste implantaten worden geregistreerd en, wanneer nodig, getraceerd kunnen worden tot aan de patiënt. Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met branche- en beroepsverenigingen en is uitvoerig onderzocht hoe het register het beste opgezet kan worden.

25 maart 2014792 x bekeken

Zembla zuur over CE-markering: notified bodies onder vuur

Malafide keuringsbedrijven keuren ondeugdelijke implantaten goed. Dat maakt de CE-markering in feite waardeloos. Zembla heeft aan dit onderwerp weer een programma gewijd, dat op 20 maart werd uitgezonden.

25 maart 2014956 x bekeken

Unieke samenwerking Tjongerschans met Pathologie Friesland

Minder belastend onderzoek voor patiënt. Sinds kort worden in Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) de echogeleide diagnostische puncties van de schildklier gedaan in aanwezigheid van een analist van Pathologie Friesland. Door deze unieke samenwerking wordt tijdens de punctie onderzocht of het gepuncteerde materiaal voldoende is voor diagnostisch onderzoek. Hierdoor wordt de kans dat de patiënt voor een tweede keer moet komen voor dezelfde punctie aanzienlijk verkleind.

25 maart 2014851 x bekeken

WIP deelt kritiek op infectiepreventie IGZ

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) is het eens met de kritiek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te veel nadruk legt op procesindicatoren van infectiepreventie en te weinig op de uitkomsten. Dat zegt voorzitter Gijs Ruijs, in een reactie op een kritisch artikel van zes microbiologen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). De WIP maakt de richtlijnen waarop de IGZ zich bij de handhaving baseert.

25 maart 20141127 x bekeken

Ademtest kan mammogram vervangen

Met een ademtest van slechts 6 minuten kan effectief worden vastgesteld of een vrouw borstkanker heeft. De test is veilig en pijnloos, in tegenstelling tot het maken van een mammogram, de huidige methode. Dit blijkt uit een studie door onderzoekers van Maastricht Universitair Medisch Centrum en Maastro Clinic.

25 maart 2014934 x bekeken

Pijn-gen gaat werking reumamedicijn voorspellen

Een test om vooraf te kunnen bepalen of iemand baat heeft bij TNF-alfaremmers. Het Reumafonds heeft geld ter beschikking gesteld aan het Radboudumc in Nijmegen om dat te gaan ontwikkelen. Deze test is revolutionair in die zin dat er nog nooit eerder een test is gemaakt voor iemands genetische gevoeligheid voor pijn.

25 maart 2014964 x bekeken