Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

ZN: Vrijwel alle ziekenhuizen houden spoedzorg

In het hoofdlijnenakkoord van 2011 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS met elkaar afgesproken dat ze werken aan concentratie en spreiding van zorg, wanneer dat de kwaliteit en doelmatigheid ten goede komt. Zorgverzekeraars bespreken nu overal in Nederland met ziekenhuizen en andere betrokken partijen hun ideeën over de concentratie van de complexe spoedzorg “De concentratie van complexe spoedeisende zorg zal gevolgen hebben voor het profiel van de spoedzorg (SEH), maar vrijwel ieder ziekenhuis houdt spoedzorg. Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt.” Dat zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op recente publiciteit.

4 maart 2014929 x bekeken

IGZ krijgt dubbel toezicht

Het werk van de Inspectie voor de Gezondheidswerk (IGZ) wordt de komende jaren getoetst door twee onafhankelijke commissies van externe deskundigen, geleid door respectievelijk Winnie Sorgdrager en Marjanne Sint.

4 maart 2014984 x bekeken

Werkplan IGZ 2014

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft haar Werkplan 2014 gepresenteerd. Daarin een helder overzicht te vinden van het brede veld waarop zij toezicht houdt en de accenten die zij in 2014 op de diverse domeinen zal leggen. Op het gebied van laboratoriumdiagnostiek zijn er geen specifieke aandachtspunten. Wel is er in algemene zin meer aandacht voor post marketing surveillance.

4 maart 20141173 x bekeken

Tien Nederlandse ziekenhuizen versterken inkoopkracht

Een tiental Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 met behulp van een inkoopalliantie een samenwerking ontwikkeld waarmee zij op inkoopgebied voordeel willen halen (www.iaz.nl) en zo de kosten van de zorg willen helpen te reduceren. De raden van bestuur van de ziekenhuizen die deze Inkoopalliantie Ziekenhuizen vormen, tekenden op vrijdag 31 januari jl. een convenant waarmee zij verregaande inkoopsamenwerking borgen. In het convenant staan afspraken en commitments waardoor de tien ziekenhuizen een nog sterker front vormen naar al hun leveranciers.

4 maart 2014803 x bekeken

Besluit zorgverzekeraars: Cliq niet in het declaratieverkeer

Zorgverzekeraars hebben besloten om het Cliq-classificatiesysteem niet in te voeren in het declaratieverkeer. Tot nu toe hadden zorgverzekeraars het voornemen om vanaf 1 januari 2015 de Cliq-classificatie voor alle extramuraal geleverde hulpmiddelen als verplicht veld op te nemen in het declaratieverkeer.

4 maart 2014845 x bekeken

Isala Publieksacademie: Bloedcheck is hersenkraker

De Isala klinieken verzorgt een “Isala Publieksacademie”: laagdrempelige lezingen over veel voorkomende ziektes en aandoeningen, innovaties en onderzoek. Op maandag 10 maart het onderwerp bloedziekten. Specialist hematologie Juléon Coenen, laboratorium-deskundige Ellen Kramer en regieverpleegkundige Annelies Maneschijn geven een presentatie. Naast algemene informatie over bloedziekten wordt er onder meer dieper ingegaan op het specialistische laboratoriumonderzoek.

4 maart 2014928 x bekeken

Nierstichting en apothekers: meer aandacht voor labtesten voor nierschade

Naar schatting 500.000 mensen hebben verborgen nierschade. De apotheker heeft een belangrijke taak in de opsporing, aldus de Nierstichting. Binnen de beroepsvereniging van de apothekers, de KNMP wordt er dan ook steeds meer aandacht besteed aan het belang dat de juiste testen worden gedaan en dat apothekers toegang hebben tot labwaarden.

4 maart 2014859 x bekeken

Overbehandeling borstkanker aangepakt

De samenwerkende ziekenhuizen in het Center for Personalized Cancer Treatment (UMC Utrecht, AvL en Erasmus MC), Zorgverzekeraar CZ en VitrOmics, een bedrijf voor personalized medicine, hebben een gezamenlijk project opgezet om overbehandeling bij een bepaalde groep borstkankerpatiënten aan te pakken. De samenwerking heeft als doel om de huidige therapie gerichter in te zetten.

4 maart 2014892 x bekeken

HPV-screening op baarmoederhalskanker kan straks zonder tussenkomst arts

In de nabije toekomst hoeven vrouwen voor onderzoek naar het humaan papillomavirus (HPV), de verwekker van baarmoederhalskanker, niet meer naar een arts. Er is namelijk een zelfstandige screening op HPV op komst door middel van een thuistest. Viola Verhoef van VUmc deed dit onderzoek samen met collega’s van Radboudumc. Zij publiceren op 13 februari in The Lancet Oncology.

4 maart 2014875 x bekeken

Aantal chlamydiatests daalt: pleidooi voor lagere kosten

Het aantal chlamydiatests daalt. In het Gezondheidscentrum Helmersstraat in Amsterdam werden in 2011 nog 323 chlamydiatests aangevraagd; in 2012 waren dat er 336, maar in 2013 nog maar 264, een daling van 20 procent. Veel patiënten vinden de test te duur. Ook in andere praktijken van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde-VUmc zouden de laatste twee jaar minder test zijn aangevraagd, maar daarvan ontbreken nog concrete cijfers.

4 maart 2014864 x bekeken