Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Aantal chlamydiatests daalt: pleidooi voor lagere kosten

Het aantal chlamydiatests daalt. In het Gezondheidscentrum Helmersstraat in Amsterdam werden in 2011 nog 323 chlamydiatests aangevraagd; in 2012 waren dat er 336, maar in 2013 nog maar 264, een daling van 20 procent. Veel patiënten vinden de test te duur. Ook in andere praktijken van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde-VUmc zouden de laatste twee jaar minder test zijn aangevraagd, maar daarvan ontbreken nog concrete cijfers.

4 maart 2014866 x bekeken

NVKC: Gratis cholesteroltest is van goede kwaliteit, maar mist onderscheid tussen goed en slecht cholesterol

In het kader van het Nationaal Preventie Programma “Alles is gezondheid” konden mensen tussen 30 en 70 jaar tot 28 maart gratis een cholesteroltest laten doen bij filialen van Service Apotheek. Na landelijke aandacht voor ernstige tekortkomingen aan cholesterolzelftesten, laat NVKC weten opgelucht te zijn over de kwaliteit van de gratis testen. Tegelijkertijd onderstreept de beroepsvereniging het belang van betrouwbare metingen en een totaal risicoprofiel op cardiovasculaire aandoeningen. Alleen het meten van cholesterol is hiervoor onvoldoende.

4 maart 2014902 x bekeken

Tumoren sneller te vinden met bloedtest

Tumoren geven, zelfs ver voordat ze uitzaaien DNA af dat in het bloed terechtkomt. De technieken om dat tumor-DNA op te sporen worden steeds beter. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk kanker met een bloedtest in een vroeg stadium te signaleren en tijdig te behandelen. Dat schrijft een grote groep internationale kankeronderzoekers in Science Translational Medicine. De wetenschappers onderzochten 640 patiënten met verschillende vormen van kanker, in verschillende stadia. Ze slaagden erin om bij een meerderheid celvrij tumor-dna in het bloed te detecteren. Hoe verder de ziekte was voortgeschreden, hoe vaker DNA in het bloed werd gevonden.

4 maart 2014946 x bekeken

Promotie: diagnostische tests leiden niet altijd tot gezondheidsverbetering

Het ultieme doel in de evaluatie van een nieuwe diagnostische test, is bepalen of deze test de toekomstige gezondheid van een patiënt kan verbeteren. Alleen kan een diagnostische test, de gezondheid van patiënt alleen indirect beïnvloeden; de test geeft informatie die gebruikt kan worden in het bepalen van de behandeling van patiënten.

4 maart 2014941 x bekeken

Patiënt vraagt vaker om een second opinion

De roep om second opinions wordt luider. Een groeiende groep patiënten wil de diagnose of het behandelplan van de eigen dokter aan een andere arts voorleggen. Dat constateert Best Doctors, een organisatie die wereldwijd second opinions verzorgt. Ook zorgverzekeraar Achmea ziet een explosieve toename van de vraag om een 'contra-expertise', sinds Achmea die volledig vergoed. In 2012 werd er 1.300 keer om gevraagd na ziekenhuisbezoek.

14 februari 20142237 x bekeken

Achmea en LSP lanceren het LSP-Health Economics Fund voor innovatie in de zorg

Verzekeraar Achmea en investeringsmaatschappij Life Sciences Partners gaan van start met een investeringsfonds voor innovaties in de zorg, het LSP-Health Economics Fund. Ook Menzis zal aan het fonds deelnemen. Nieuwe technologieën en producten kunnen de zorgkosten beheersen en kwaliteit verbeteren, door bijvoorbeeld betere diagnostiek, minimaal invasieve behandelingen of minder complicaties. De ervaring van Achmea en LSP is echter dat veel bedrijven moeite hebben snel in de markt te penetreren doordat de health economics case onvoldoende is onderbouwd of doordat de technologie niet samen met ‘het veld’ is ontwikkeld of het verkoopproces via de individuele artsen langzaam verloopt.

14 februari 20141217 x bekeken

Regels voor gevaarlijke stoffen binnenkort ook voor IVD’s

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2) voorziet in de voorschriften om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken en zo bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De IVD’s zullen pas in 2016 onder deze regels gaan vallen, met de nodige restricties van dien voor het gebruik van bepaalde, in bijlage 1 van de Richtlijn genoemde stoffen (denk aan lood, cadmium etc). Het kan echter nuttig zijn om nu reeds in te schatten of u met de regels te maken zult krijgen en zo ja, wat dat betekent. Daarom heeft EDMA een concept opgesteld met “Frequently Asked Questions” (FAQ).

14 februari 20142754 x bekeken

Computer matcht molecuul met willekeurig micro-RNA

Een dna-sequentie is genoeg om een molecuul te kunnen ontwerpen dat de vertaling van die sequentie naar een eiwit saboteert. Dit stellen onderzoekers van het Scripps Research Institute (Florida) in Nature Chemical Biology. Om het te bewijzen hebben ze alvast een verbinding gevonden die bepaalde kankercellen zichzelf laat aanvallen.

14 februari 2014859 x bekeken