Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Werkplan IGZ 2014

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft haar Werkplan 2014 gepresenteerd. Daarin een helder overzicht te vinden van het brede veld waarop zij toezicht houdt en de accenten die zij in 2014 op de diverse domeinen zal leggen. Op het gebied van laboratoriumdiagnostiek zijn er geen specifieke aandachtspunten. Wel is er in algemene zin meer aandacht voor post marketing surveillance.

4 maart 20141200 x bekeken

Tien Nederlandse ziekenhuizen versterken inkoopkracht

Een tiental Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 met behulp van een inkoopalliantie een samenwerking ontwikkeld waarmee zij op inkoopgebied voordeel willen halen (www.iaz.nl) en zo de kosten van de zorg willen helpen te reduceren. De raden van bestuur van de ziekenhuizen die deze Inkoopalliantie Ziekenhuizen vormen, tekenden op vrijdag 31 januari jl. een convenant waarmee zij verregaande inkoopsamenwerking borgen. In het convenant staan afspraken en commitments waardoor de tien ziekenhuizen een nog sterker front vormen naar al hun leveranciers.

4 maart 2014826 x bekeken

Besluit zorgverzekeraars: Cliq niet in het declaratieverkeer

Zorgverzekeraars hebben besloten om het Cliq-classificatiesysteem niet in te voeren in het declaratieverkeer. Tot nu toe hadden zorgverzekeraars het voornemen om vanaf 1 januari 2015 de Cliq-classificatie voor alle extramuraal geleverde hulpmiddelen als verplicht veld op te nemen in het declaratieverkeer.

4 maart 2014868 x bekeken

Isala Publieksacademie: Bloedcheck is hersenkraker

De Isala klinieken verzorgt een “Isala Publieksacademie”: laagdrempelige lezingen over veel voorkomende ziektes en aandoeningen, innovaties en onderzoek. Op maandag 10 maart het onderwerp bloedziekten. Specialist hematologie Juléon Coenen, laboratorium-deskundige Ellen Kramer en regieverpleegkundige Annelies Maneschijn geven een presentatie. Naast algemene informatie over bloedziekten wordt er onder meer dieper ingegaan op het specialistische laboratoriumonderzoek.

4 maart 2014951 x bekeken

Nierstichting en apothekers: meer aandacht voor labtesten voor nierschade

Naar schatting 500.000 mensen hebben verborgen nierschade. De apotheker heeft een belangrijke taak in de opsporing, aldus de Nierstichting. Binnen de beroepsvereniging van de apothekers, de KNMP wordt er dan ook steeds meer aandacht besteed aan het belang dat de juiste testen worden gedaan en dat apothekers toegang hebben tot labwaarden.

4 maart 2014883 x bekeken

Overbehandeling borstkanker aangepakt

De samenwerkende ziekenhuizen in het Center for Personalized Cancer Treatment (UMC Utrecht, AvL en Erasmus MC), Zorgverzekeraar CZ en VitrOmics, een bedrijf voor personalized medicine, hebben een gezamenlijk project opgezet om overbehandeling bij een bepaalde groep borstkankerpatiënten aan te pakken. De samenwerking heeft als doel om de huidige therapie gerichter in te zetten.

4 maart 2014920 x bekeken

HPV-screening op baarmoederhalskanker kan straks zonder tussenkomst arts

In de nabije toekomst hoeven vrouwen voor onderzoek naar het humaan papillomavirus (HPV), de verwekker van baarmoederhalskanker, niet meer naar een arts. Er is namelijk een zelfstandige screening op HPV op komst door middel van een thuistest. Viola Verhoef van VUmc deed dit onderzoek samen met collega’s van Radboudumc. Zij publiceren op 13 februari in The Lancet Oncology.

4 maart 2014904 x bekeken

Aantal chlamydiatests daalt: pleidooi voor lagere kosten

Het aantal chlamydiatests daalt. In het Gezondheidscentrum Helmersstraat in Amsterdam werden in 2011 nog 323 chlamydiatests aangevraagd; in 2012 waren dat er 336, maar in 2013 nog maar 264, een daling van 20 procent. Veel patiënten vinden de test te duur. Ook in andere praktijken van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde-VUmc zouden de laatste twee jaar minder test zijn aangevraagd, maar daarvan ontbreken nog concrete cijfers.

4 maart 2014890 x bekeken

NVKC: Gratis cholesteroltest is van goede kwaliteit, maar mist onderscheid tussen goed en slecht cholesterol

In het kader van het Nationaal Preventie Programma “Alles is gezondheid” konden mensen tussen 30 en 70 jaar tot 28 maart gratis een cholesteroltest laten doen bij filialen van Service Apotheek. Na landelijke aandacht voor ernstige tekortkomingen aan cholesterolzelftesten, laat NVKC weten opgelucht te zijn over de kwaliteit van de gratis testen. Tegelijkertijd onderstreept de beroepsvereniging het belang van betrouwbare metingen en een totaal risicoprofiel op cardiovasculaire aandoeningen. Alleen het meten van cholesterol is hiervoor onvoldoende.

4 maart 2014932 x bekeken

Tumoren sneller te vinden met bloedtest

Tumoren geven, zelfs ver voordat ze uitzaaien DNA af dat in het bloed terechtkomt. De technieken om dat tumor-DNA op te sporen worden steeds beter. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk kanker met een bloedtest in een vroeg stadium te signaleren en tijdig te behandelen. Dat schrijft een grote groep internationale kankeronderzoekers in Science Translational Medicine. De wetenschappers onderzochten 640 patiënten met verschillende vormen van kanker, in verschillende stadia. Ze slaagden erin om bij een meerderheid celvrij tumor-dna in het bloed te detecteren. Hoe verder de ziekte was voortgeschreden, hoe vaker DNA in het bloed werd gevonden.

4 maart 2014976 x bekeken