Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Promotie: diagnostische tests leiden niet altijd tot gezondheidsverbetering

Het ultieme doel in de evaluatie van een nieuwe diagnostische test, is bepalen of deze test de toekomstige gezondheid van een patiënt kan verbeteren. Alleen kan een diagnostische test, de gezondheid van patiënt alleen indirect beïnvloeden; de test geeft informatie die gebruikt kan worden in het bepalen van de behandeling van patiënten.

4 maart 2014964 x bekeken

Patiënt vraagt vaker om een second opinion

De roep om second opinions wordt luider. Een groeiende groep patiënten wil de diagnose of het behandelplan van de eigen dokter aan een andere arts voorleggen. Dat constateert Best Doctors, een organisatie die wereldwijd second opinions verzorgt. Ook zorgverzekeraar Achmea ziet een explosieve toename van de vraag om een 'contra-expertise', sinds Achmea die volledig vergoed. In 2012 werd er 1.300 keer om gevraagd na ziekenhuisbezoek.

14 februari 20142306 x bekeken

Achmea en LSP lanceren het LSP-Health Economics Fund voor innovatie in de zorg

Verzekeraar Achmea en investeringsmaatschappij Life Sciences Partners gaan van start met een investeringsfonds voor innovaties in de zorg, het LSP-Health Economics Fund. Ook Menzis zal aan het fonds deelnemen. Nieuwe technologieën en producten kunnen de zorgkosten beheersen en kwaliteit verbeteren, door bijvoorbeeld betere diagnostiek, minimaal invasieve behandelingen of minder complicaties. De ervaring van Achmea en LSP is echter dat veel bedrijven moeite hebben snel in de markt te penetreren doordat de health economics case onvoldoende is onderbouwd of doordat de technologie niet samen met ‘het veld’ is ontwikkeld of het verkoopproces via de individuele artsen langzaam verloopt.

14 februari 20141245 x bekeken

Regels voor gevaarlijke stoffen binnenkort ook voor IVD’s

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2) voorziet in de voorschriften om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken en zo bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De IVD’s zullen pas in 2016 onder deze regels gaan vallen, met de nodige restricties van dien voor het gebruik van bepaalde, in bijlage 1 van de Richtlijn genoemde stoffen (denk aan lood, cadmium etc). Het kan echter nuttig zijn om nu reeds in te schatten of u met de regels te maken zult krijgen en zo ja, wat dat betekent. Daarom heeft EDMA een concept opgesteld met “Frequently Asked Questions” (FAQ).

14 februari 20142822 x bekeken

Computer matcht molecuul met willekeurig micro-RNA

Een dna-sequentie is genoeg om een molecuul te kunnen ontwerpen dat de vertaling van die sequentie naar een eiwit saboteert. Dit stellen onderzoekers van het Scripps Research Institute (Florida) in Nature Chemical Biology. Om het te bewijzen hebben ze alvast een verbinding gevonden die bepaalde kankercellen zichzelf laat aanvallen.

14 februari 2014881 x bekeken

Preventie van infecties in ziekenhuizen en ouderenzorg nog zorgelijk

Goede voorbeelden laten zien dat het snel beter kan. Ziekenhuizen werken nog te weinig aan het voorkómen van infecties. Dat concludeert IGZ in twee onderzoeken naar de preventie van infecties in ziekenhuizen en de ouderenzorg. Ook in de ouderenzorg zijn de hygiëne en infectiepreventie nog te vaak onder de maat. De screening aan de poort in ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij de beoordeling of een patiënt mogelijk drager is van een BRMO, is onder de maat. Snelle verbeteringen zijn echter mogelijk.

14 februari 2014971 x bekeken

DNA-test ziet verschil tussen riskante en ongevaarlijke plekjes in de luchtwegen

Met een relatief simpele test kun je het verschil zien tussen ‘vlekjes’ op de luchtwegen die mogelijk tot longkanker zullen ontwikkelen en vlekjes die weinig risico kennen. Dat schrijven Amsterdamse longonderzoekers deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Thorax. Dit is volgens vooraanstaande longartsen een belangrijke stap op weg naar screening van mensen die een groot risico lopen op longkanker.

14 februari 2014842 x bekeken

Nieuwe tracers ontwikkeld om prostaatkanker preciezer op te sporen

Zes nieuwe tracers, radioactieve stoffen die worden ingespoten en oplichten onder een PET-scan, moeten het in de toekomst mogelijk maken om prostaatkanker heel precies op te sporen. Dat stelt Zilin Yu in zijn promotieonderzoek. Yu ontwikkelde de tracers op basis van bombesine.

14 februari 2014856 x bekeken