Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Preventie van infecties in ziekenhuizen en ouderenzorg nog zorgelijk

Goede voorbeelden laten zien dat het snel beter kan. Ziekenhuizen werken nog te weinig aan het voorkómen van infecties. Dat concludeert IGZ in twee onderzoeken naar de preventie van infecties in ziekenhuizen en de ouderenzorg. Ook in de ouderenzorg zijn de hygiëne en infectiepreventie nog te vaak onder de maat. De screening aan de poort in ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij de beoordeling of een patiënt mogelijk drager is van een BRMO, is onder de maat. Snelle verbeteringen zijn echter mogelijk.

14 februari 2014945 x bekeken

DNA-test ziet verschil tussen riskante en ongevaarlijke plekjes in de luchtwegen

Met een relatief simpele test kun je het verschil zien tussen ‘vlekjes’ op de luchtwegen die mogelijk tot longkanker zullen ontwikkelen en vlekjes die weinig risico kennen. Dat schrijven Amsterdamse longonderzoekers deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Thorax. Dit is volgens vooraanstaande longartsen een belangrijke stap op weg naar screening van mensen die een groot risico lopen op longkanker.

14 februari 2014820 x bekeken

Nieuwe tracers ontwikkeld om prostaatkanker preciezer op te sporen

Zes nieuwe tracers, radioactieve stoffen die worden ingespoten en oplichten onder een PET-scan, moeten het in de toekomst mogelijk maken om prostaatkanker heel precies op te sporen. Dat stelt Zilin Yu in zijn promotieonderzoek. Yu ontwikkelde de tracers op basis van bombesine.

14 februari 2014829 x bekeken

Discussies in Brussel over herziening IVD: versterking pre/postmarketing eisen en hergebruik

In Brussel hebben de lidstaten weer intensief overlegd over de voorstellen voor nieuwe regels op het gebied van Medische Hulpmiddelen en IVD. Twee belangrijke thema’s daarbij waren: enerzijds de versterking van de controle voorafgaand aan marktintroductie en/of versterking van post marketing surveillance, en anderzijds hergebruik. In een brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer gaat zij uitvoerig in op de wijze waarop de diverse lidstaten in deze discussies staan.

14 februari 2014788 x bekeken

Pakketadvies CVZ

Eind vorige maand heeft het CVZ het jaarlijkse advies over het pakket-Beheer uitgebracht aan de minister van VWS. Opvallend in dit advies is dat daarin voor het eerst ook eerstelijns diagnostiek wordt genoemd. Het CVZ heeft aangegeven voornemens te zijn te gaan duiden welke eerstelijns diagnostiek wel en niet onder de basisverzekering valt.

14 februari 20141310 x bekeken

Diagned participeert in bijeenkomst over voorstellen nieuwe IVD-regels in Brussel

Op 25 februari 2014 organiseert EDMA een bijeenkomst over de revisie van de IVD-regels. Deze discussies worden momenteel voornamelijk in de Raad van Ministers gevoerd, en onder het Griekse voorzitterschap wordt kennelijk vaart gemaakt. Daarom organiseren EDMA en Eucomed eind deze maand een bijeenkomst in Brussel om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten de nodige acties op dezelfde wijze en tijdig worden genomen.

14 februari 2014924 x bekeken

Werkgroep diabetes organiseert Rondetafel bijeenkomst

De werkgroep diabetes organiseert op 20 februari aanstaande een Rondetafel-bijeenkomst, waaraan door een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan mensen met diabetes zal worden deelgenomen. Het doel van de bijeenkomst is om te kijken of er gemeenschappelijke conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de kwaliteit en toegankelijkheid van zelfcontrole door diabetespatiënten. Tijdens deze bijeenkomst zal ook opzet van de door de werkgroep diabetes ontwikkelde waaier met Zeven Feiten over Diabetes en Zelfcontrole worden gepresenteerd.

14 februari 2014999 x bekeken

Diagned te gast bij de WMDI - terugblik

Op 11 februari heeft Mirjam de Bruin een presentatie gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van de WMDI, een werkgroep moleculaire diagnostiek van de NVMM. Deze presentatie was bedoeld ter nadere kennismaking en om te kijken met betrekking op welke terreinen Diagned en de WMDI zouden kunnen samenwerken.

14 februari 2014957 x bekeken

Wijzigingen Secretariaat Diagned

Vanaf 1 maart 2014 zal Miranda van Grimbergen niet langer werkzaam zijn voor Diagned. Vanaf het moment dat het bestuur in 2008 voor een nieuwe koers had gekozen, is Miranda bij het secretariaat van Diagned betrokken geweest en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Diagned “nieuwe stijl”. We bedanken Miranda voor haar jarenlange inzet voor Diagned. Er is in informele kring afscheid van haar genomen. Henriette Jongbloed, die vanuit Lejeune Association Management al regelmatig voor Diagned werkte, zal de werkzaamheden van Miranda overnemen. De contactgegevens van Diagned blijven hetzelfde.

14 februari 2014925 x bekeken

Behoefte aan engelstalige versie White Paper?

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om een engelstalige versie te maken van de White Paper. We willen graag weten of die behoefte breder bestaat. Indien u behoefte zou hebben aan een engelstalige versie, kunt u dat kenbaar maken middels een kort emailtje naar info@diagned.nl. Bij voldoende belangstelling zullen – binnen de daarvoor beschikbare middelen – de nodige stappen worden genomen.

14 februari 2014908 x bekeken