Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Discussies in Brussel over herziening IVD: versterking pre/postmarketing eisen en hergebruik

In Brussel hebben de lidstaten weer intensief overlegd over de voorstellen voor nieuwe regels op het gebied van Medische Hulpmiddelen en IVD. Twee belangrijke thema’s daarbij waren: enerzijds de versterking van de controle voorafgaand aan marktintroductie en/of versterking van post marketing surveillance, en anderzijds hergebruik. In een brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer gaat zij uitvoerig in op de wijze waarop de diverse lidstaten in deze discussies staan.

14 februari 2014814 x bekeken

Pakketadvies CVZ

Eind vorige maand heeft het CVZ het jaarlijkse advies over het pakket-Beheer uitgebracht aan de minister van VWS. Opvallend in dit advies is dat daarin voor het eerst ook eerstelijns diagnostiek wordt genoemd. Het CVZ heeft aangegeven voornemens te zijn te gaan duiden welke eerstelijns diagnostiek wel en niet onder de basisverzekering valt.

14 februari 20141336 x bekeken

Diagned participeert in bijeenkomst over voorstellen nieuwe IVD-regels in Brussel

Op 25 februari 2014 organiseert EDMA een bijeenkomst over de revisie van de IVD-regels. Deze discussies worden momenteel voornamelijk in de Raad van Ministers gevoerd, en onder het Griekse voorzitterschap wordt kennelijk vaart gemaakt. Daarom organiseren EDMA en Eucomed eind deze maand een bijeenkomst in Brussel om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten de nodige acties op dezelfde wijze en tijdig worden genomen.

14 februari 2014948 x bekeken

Werkgroep diabetes organiseert Rondetafel bijeenkomst

De werkgroep diabetes organiseert op 20 februari aanstaande een Rondetafel-bijeenkomst, waaraan door een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan mensen met diabetes zal worden deelgenomen. Het doel van de bijeenkomst is om te kijken of er gemeenschappelijke conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de kwaliteit en toegankelijkheid van zelfcontrole door diabetespatiënten. Tijdens deze bijeenkomst zal ook opzet van de door de werkgroep diabetes ontwikkelde waaier met Zeven Feiten over Diabetes en Zelfcontrole worden gepresenteerd.

14 februari 20141021 x bekeken

Diagned te gast bij de WMDI - terugblik

Op 11 februari heeft Mirjam de Bruin een presentatie gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van de WMDI, een werkgroep moleculaire diagnostiek van de NVMM. Deze presentatie was bedoeld ter nadere kennismaking en om te kijken met betrekking op welke terreinen Diagned en de WMDI zouden kunnen samenwerken.

14 februari 2014984 x bekeken

Wijzigingen Secretariaat Diagned

Vanaf 1 maart 2014 zal Miranda van Grimbergen niet langer werkzaam zijn voor Diagned. Vanaf het moment dat het bestuur in 2008 voor een nieuwe koers had gekozen, is Miranda bij het secretariaat van Diagned betrokken geweest en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Diagned “nieuwe stijl”. We bedanken Miranda voor haar jarenlange inzet voor Diagned. Er is in informele kring afscheid van haar genomen. Henriette Jongbloed, die vanuit Lejeune Association Management al regelmatig voor Diagned werkte, zal de werkzaamheden van Miranda overnemen. De contactgegevens van Diagned blijven hetzelfde.

14 februari 2014946 x bekeken

Behoefte aan engelstalige versie White Paper?

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om een engelstalige versie te maken van de White Paper. We willen graag weten of die behoefte breder bestaat. Indien u behoefte zou hebben aan een engelstalige versie, kunt u dat kenbaar maken middels een kort emailtje naar info@diagned.nl. Bij voldoende belangstelling zullen – binnen de daarvoor beschikbare middelen – de nodige stappen worden genomen.

14 februari 2014929 x bekeken

Save the date: Ledenbijeenkomst Diagned 28 maart a.s.

De eerste ledenbijeenkomst van Diagned zal plaatsvinden op 28 maart a.s., als vanouds in Houten. Het is een formele algemene ledenvergadering met aansluitend een thema-gedeelte. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk gewijd aan actuele ontwikkelingen in de zorg voor zowel de eerste als de tweede lijn. U ontvangt binnenkort meer informatie hierover. Noteert u in ieder geval vast de datum!

14 februari 2014901 x bekeken

Herhaalde Oproep: vacature bestuur Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek

Diagned zoekt een kandidaat bestuurslid, die namens Diagned zitting wil nemen in het bestuur van de Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek. Deze stichting houdt zich bezig met rondzendingen en kwaliteitsbeoordelingen van stollingstesten. Actuele onderwerpen op dit moment zijn het Muze project (statistisch programma voor de detectie van afwijkingen) en het formuleren van uitbijterscriteria.

14 februari 20141208 x bekeken

Zuid-Europese bacterie vaker resistent

In Zuid-Europese landen worden meer antibiotica gebruikt en zijn bacteriën vaker resistent, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van onder meer het in BMC Infectious Diseases. De laatste vijftig jaar zijn verschillende bacteriestammen resistent geworden tegen meerdere antibiotica. Nieuwe generaties antibiotica blijven echter uit, waardoor voorzichtigheid geboden is bij met het voorschrijven van antibiotica om infecties ook in de toekomst effectief te kunnen behandelen. Richtlijnen om antibiotica voor te schrijven zijn vaak gebaseerd op gegevens over resistentie bij patiënten in ziekenhuizen, maar 90% van de antibiotica wordt voorgeschreven aan patiënten buiten de ziekenhuizen. De onderzoekers zochten daarom naar verbanden tussen het gebruik van antibiotica en resistente bacteriestammen onder de algemene bevolking.

31 januari 20141232 x bekeken