Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Wisselende reacties: LHV kritisch

Het basisaanbod huisartsenzorg kan in gevaar komen als de minister de bekostigingsadviezen van de NZa overneemt. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een eerste reactie op het definitieve rapport van de zorgautoriteit.

4 maart 20141066 x bekeken

NZa advies bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

De NZa heeft een advies opgesteld over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Dit naar aanleiding van de adviesvraag van de minister van VWS (VWS) over de bekostiging van deze zorg. Het advies van de NZa is geschreven vanuit de optiek: een toekomstbestendige bekostiging in het licht van bovenstaande ontwikkelingen, ondersteunend en waar mogelijk stimulerend in het verstevigen van de eerste lijn.

4 maart 20141023 x bekeken

NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn

Welke gezondheidsproblemen spelen er in de bevolking? Hoeveel mensen krijgen er griep? Welke zorg krijgen mensen met een chronische aandoening en welke zorgverleners in de eerste lijn zijn daarbij betrokken? Met welke vragen gaan patiënten direct naar de fysiotherapeut? En met welke vragen gaan ze eerst langs de huisarts? De website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn geeft onderzoekers en beleidsmakers antwoord op deze en andere actuele vragen in de gezondheidszorg.

4 maart 20141123 x bekeken

ZN: Vrijwel alle ziekenhuizen houden spoedzorg

In het hoofdlijnenakkoord van 2011 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS met elkaar afgesproken dat ze werken aan concentratie en spreiding van zorg, wanneer dat de kwaliteit en doelmatigheid ten goede komt. Zorgverzekeraars bespreken nu overal in Nederland met ziekenhuizen en andere betrokken partijen hun ideeën over de concentratie van de complexe spoedzorg “De concentratie van complexe spoedeisende zorg zal gevolgen hebben voor het profiel van de spoedzorg (SEH), maar vrijwel ieder ziekenhuis houdt spoedzorg. Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt.” Dat zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op recente publiciteit.

4 maart 2014986 x bekeken

IGZ krijgt dubbel toezicht

Het werk van de Inspectie voor de Gezondheidswerk (IGZ) wordt de komende jaren getoetst door twee onafhankelijke commissies van externe deskundigen, geleid door respectievelijk Winnie Sorgdrager en Marjanne Sint.

4 maart 20141051 x bekeken

Werkplan IGZ 2014

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft haar Werkplan 2014 gepresenteerd. Daarin een helder overzicht te vinden van het brede veld waarop zij toezicht houdt en de accenten die zij in 2014 op de diverse domeinen zal leggen. Op het gebied van laboratoriumdiagnostiek zijn er geen specifieke aandachtspunten. Wel is er in algemene zin meer aandacht voor post marketing surveillance.

4 maart 20141232 x bekeken

Tien Nederlandse ziekenhuizen versterken inkoopkracht

Een tiental Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 met behulp van een inkoopalliantie een samenwerking ontwikkeld waarmee zij op inkoopgebied voordeel willen halen (www.iaz.nl) en zo de kosten van de zorg willen helpen te reduceren. De raden van bestuur van de ziekenhuizen die deze Inkoopalliantie Ziekenhuizen vormen, tekenden op vrijdag 31 januari jl. een convenant waarmee zij verregaande inkoopsamenwerking borgen. In het convenant staan afspraken en commitments waardoor de tien ziekenhuizen een nog sterker front vormen naar al hun leveranciers.

4 maart 2014848 x bekeken

Besluit zorgverzekeraars: Cliq niet in het declaratieverkeer

Zorgverzekeraars hebben besloten om het Cliq-classificatiesysteem niet in te voeren in het declaratieverkeer. Tot nu toe hadden zorgverzekeraars het voornemen om vanaf 1 januari 2015 de Cliq-classificatie voor alle extramuraal geleverde hulpmiddelen als verplicht veld op te nemen in het declaratieverkeer.

4 maart 2014892 x bekeken

Isala Publieksacademie: Bloedcheck is hersenkraker

De Isala klinieken verzorgt een “Isala Publieksacademie”: laagdrempelige lezingen over veel voorkomende ziektes en aandoeningen, innovaties en onderzoek. Op maandag 10 maart het onderwerp bloedziekten. Specialist hematologie Juléon Coenen, laboratorium-deskundige Ellen Kramer en regieverpleegkundige Annelies Maneschijn geven een presentatie. Naast algemene informatie over bloedziekten wordt er onder meer dieper ingegaan op het specialistische laboratoriumonderzoek.

4 maart 2014973 x bekeken

Nierstichting en apothekers: meer aandacht voor labtesten voor nierschade

Naar schatting 500.000 mensen hebben verborgen nierschade. De apotheker heeft een belangrijke taak in de opsporing, aldus de Nierstichting. Binnen de beroepsvereniging van de apothekers, de KNMP wordt er dan ook steeds meer aandacht besteed aan het belang dat de juiste testen worden gedaan en dat apothekers toegang hebben tot labwaarden.

4 maart 2014904 x bekeken