Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Bevolkingsonderzoek darmkanker van start

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat is op 13 januari jl. van start gegaan. 875.000 mensen zullen worden uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Het is de bedoeling dat mensen zelf in hun ontlasting prikken met deze test en hem terugsturen naar een laboratorium voor analyse. Blijkt dat er bloed in de ontlasting zit, dan is meer onderzoek nodig, want dat kan wijzen op poliepen, en die kunnen weer wijzen op darmkanker. Als vervolgonderzoek nodig is, wordt dat gedaan met een inwendig kijkonderzoek.

31 januari 20141280 x bekeken

EDMA Toolkit voor discussies Review

De discussies in Brussel over de nieuwe regels over medische hulpmiddelen en IVD’s raken in een stroomversnelling nu Griekenland het voorzitterschap heeft overgenomen. EDMA heeft een aantal documenten opgesteld voor de nationale brancheorganisaties en hun leden. Ze bevatten standpunten, position papers, fact sheets e.d.

31 januari 20141186 x bekeken

GMH ontvangt subsidie van VWS voor voorlichting

Met ingang van dit jaar zijn ook alle artsen en ziekenhuizen verplicht de Gedragscode GMH na te leven. Dit betekent dat er voorlichting gegeven moet worden aan deze partijen, die zich nieuw bij de gedragscode hebben aangesloten.

31 januari 20141774 x bekeken

Rogier Hopstaken te gast bij de werkgroep POCT

Tijdens de vergadering van de werkgroep POCT 11 maart as. zal Rogier Hopstaken te gast zijn, om met de werkgroep van gedachten te wisselen over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van point of care testen en mogelijke vormen van samenwerking op dit punt.

31 januari 20141358 x bekeken

Diagned te gast bij de WMDI

Diagned is uitgenodigd een presentatie te komen geven tijdens de komende ledenvergadering van de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI) op 11 februari a.s. De WMDI is een zeer actieve werkgroep binnen de NVMM, die zich bezig houdt met kwaliteit, ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek van humane infectieziekten.

31 januari 20141460 x bekeken

Beleidsregels bestuurlijke boete: ook voor IVD

IGZ heeft nieuwe beleidsregels bestuurlijke boete opgesteld, die door de Minister van VWS zijn vastgesteld. U kunt daarin lezen of een bepaalde overtreding van de regels van onder meer het Besluit IVD beboetbaar is, en inschatten hoe hoog de boete zal zijn.

10 januari 20141996 x bekeken

Minder mensen gewisseld van zorgverzekeraar

Flink minder mensen hebben gekozen voor een andere zorgverzekering voor dit jaar. Waar per 2013 nog 7,2% van de Nederlanders wisselde, is dat per 2014 5,7%. Dat komt overeen met ruim 900.000 mensen. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet maakte die voorlopige cijfers bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. De cijfers zijn afkomstig van informatiecentrum Vektis.

10 januari 20141028 x bekeken

Onderzoek NRC: prijsverschillen tussen ziekenhuizen extreem groot

De prijsverschillen tussen ziekenhuizen in Nederland zijn extreem groot. Onderzoek van NRC Handelsblad naar de tarieven die in rekening gebracht worden voor buitenlanders en onverzekerde patiënten (zogenoemde passantentarieven) tonen verschillen van honderden procenten per medische behandeling. De ‘gewone’ ziekenhuistarieven voor verzekerden zijn hiervan afgeleid. De prijsverschillen zijn ook groot voor diagnostisch onderzoek.

10 januari 20141151 x bekeken

KPMG Plexus: Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten

Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten. Een deel van de zorg die op dit moment door ziekenhuizen wordt geleverd, is niet ziekenhuisgebonden en kan ook buiten de ziekenhuismuren worden uitgevoerd. Dit staat in een recent rapport van KPMG. Ook voor diagnostiek gaat dit gevolgen hebben.

10 januari 20141417 x bekeken

ING Jaarbericht gezondheidszorg

Een toenemend kostenbewustzijn bij overheid, marktpartijen en verzekerden stelt zorgorganisaties voor een nieuwe realiteit: de gezondheidszorg is niet langer een groeimarkt. De zorg verandert in hoog tempo door onder meer een grotere rol voor de eerste lijn en door spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. Ook de zorggebruiker wordt steeds bepalender. Dit blijkt uit het Jaarbericht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau.

10 januari 20141296 x bekeken