Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Diagnostiek in het kader van SOA

Vroege opsporing en tijdige behandeling van SOA zoals chlamydia en hiv zijn belangrijk om complicaties te voorkomen én verdere overdracht tegen te gaan. ZonMw ondersteunt onderzoek op dit terrein binnen het project Infectieziektebestrijding.

24 oktober 2019723 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 20191434 x bekeken

Eerste Notified Body voor IVDR aangewezen

De eerste Notified Body is formeel aangewezen onder de IVDR en opgenomen in de database van de Europese Commissie. Het gaat om DEKRA Certification GmbH (NB#0124). Er zijn meer aanwijzingen op komst.

23 oktober 2019714 x bekeken

Wet op medische hulpmiddelen aangenomen

De Eerste Kamer heeft medio oktober ingestemd met het wetsvoorstel medische hulpmiddelen ter implementatie van de MDR/IVDR. Daarmee is de basis voor de inbedding van de nieuwe regelgeving (MDR en IVDR) aangepast.

23 oktober 2019680 x bekeken

IGJ doet verslag van onderzoek naar dienstverleningsovereenkomsten

De inspectie heeft tussen 1 januari 2018 t/m 31 maart 2019 een groot aantal dienstverleningsovereenkomsten tussen leveranciers en zorgprofessionals opgevraagd en onderzocht (in totaal 50 dienstverleningsovereenkomsten) In alle gevallen van dienstverlening was er ook een overeenkomst aanwezig, maar deze waren lang niet altijd volledig.

23 oktober 2019609 x bekeken

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019716 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019774 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019695 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019941 x bekeken