Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Rogier Hopstaken te gast bij de werkgroep POCT

Tijdens de vergadering van de werkgroep POCT 11 maart as. zal Rogier Hopstaken te gast zijn, om met de werkgroep van gedachten te wisselen over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van point of care testen en mogelijke vormen van samenwerking op dit punt.

31 januari 20141411 x bekeken

Diagned te gast bij de WMDI

Diagned is uitgenodigd een presentatie te komen geven tijdens de komende ledenvergadering van de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI) op 11 februari a.s. De WMDI is een zeer actieve werkgroep binnen de NVMM, die zich bezig houdt met kwaliteit, ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek van humane infectieziekten.

31 januari 20141488 x bekeken

Beleidsregels bestuurlijke boete: ook voor IVD

IGZ heeft nieuwe beleidsregels bestuurlijke boete opgesteld, die door de Minister van VWS zijn vastgesteld. U kunt daarin lezen of een bepaalde overtreding van de regels van onder meer het Besluit IVD beboetbaar is, en inschatten hoe hoog de boete zal zijn.

10 januari 20142020 x bekeken

Minder mensen gewisseld van zorgverzekeraar

Flink minder mensen hebben gekozen voor een andere zorgverzekering voor dit jaar. Waar per 2013 nog 7,2% van de Nederlanders wisselde, is dat per 2014 5,7%. Dat komt overeen met ruim 900.000 mensen. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet maakte die voorlopige cijfers bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. De cijfers zijn afkomstig van informatiecentrum Vektis.

10 januari 20141053 x bekeken

Onderzoek NRC: prijsverschillen tussen ziekenhuizen extreem groot

De prijsverschillen tussen ziekenhuizen in Nederland zijn extreem groot. Onderzoek van NRC Handelsblad naar de tarieven die in rekening gebracht worden voor buitenlanders en onverzekerde patiënten (zogenoemde passantentarieven) tonen verschillen van honderden procenten per medische behandeling. De ‘gewone’ ziekenhuistarieven voor verzekerden zijn hiervan afgeleid. De prijsverschillen zijn ook groot voor diagnostisch onderzoek.

10 januari 20141178 x bekeken

KPMG Plexus: Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten

Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten. Een deel van de zorg die op dit moment door ziekenhuizen wordt geleverd, is niet ziekenhuisgebonden en kan ook buiten de ziekenhuismuren worden uitgevoerd. Dit staat in een recent rapport van KPMG. Ook voor diagnostiek gaat dit gevolgen hebben.

10 januari 20141446 x bekeken

ING Jaarbericht gezondheidszorg

Een toenemend kostenbewustzijn bij overheid, marktpartijen en verzekerden stelt zorgorganisaties voor een nieuwe realiteit: de gezondheidszorg is niet langer een groeimarkt. De zorg verandert in hoog tempo door onder meer een grotere rol voor de eerste lijn en door spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. Ook de zorggebruiker wordt steeds bepalender. Dit blijkt uit het Jaarbericht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau.

10 januari 20141323 x bekeken

Gevoeligheid longkankerpatiënt bepalen zonder belastende operatie

Door het DNA van tumorcellen te analyseren die een longarts toch al bij een patiënt afneemt, is te voorspellen of een patiënt beter op medicijnen of op chemotherapie zal reageren. Een extra operatie voor die DNA-bepaling is dan niet meer nodig. Het onderzoek is weer een nieuwe stap richting personalized medicine: het toespitsen van een therapie op een patiënt zijn erfelijke aanleg of op het type ziekte dat hij of zij heeft. Dit blijkt uit onderzoek van longarts Olga Schuurbiers, die op 18 december promoveert aan het Radboudumc.

10 januari 20142569 x bekeken

Groen licht voor bloedtest zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het syndroom van Down kunnen binnenkort een DNA-bloedtest laten doen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft toestemming gegeven voor een proef bij acht universitaire ziekenhuizen.

10 januari 20141311 x bekeken

42 nieuwe genvariaties voor reuma ontdekt

Een internationaal onderzoeksteam heeft 42 nieuwe genvariaties ontdekt die een verhoogd risico op reumatoïde artritis geven. Dankzij de analyse van DNA-materiaal van meer dan 100.000 mensen is veel duidelijk geworden over het ontstaan van reuma en de exacte werking van een aantal bekende reumamedicijnen. Ook konden de onderzoekers drie medicijnen, die voor andere aandoeningen worden gebruikt, aanwijzen als bruikbaar voor de behandeling van reuma.

10 januari 20141277 x bekeken