Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Radar kritisch over health checks

Het televisieprogramma TROS Radar besteedde op 2 december jl. aandacht aan de “total health checks” die steeds vaker worden aangeboden. Het ging specifiek om de gezondheidschecks in de vorm van een zogenaamde Levend Bloed Analyse. De deskundigen hadden er maar één woord voor: kwakzalverij.

17 december 20131231 x bekeken

Kankermedicijn wordt maatwerk

Waar kanker nu veelal wordt behandeld met een schot hagel, daar zal steeds vaker een scherpschutter de tumor(en) te lijf gaan. Een databank in het VUmc met bevindingen uit genetisch onderzoek brengt op maat gesneden medicijnen naderbij.

17 december 20131210 x bekeken

Zelftest zeer wisselend van kwaliteit

De Consumentenbond heeft de betrouwbaarheid van zelftesten onderzocht, in samenwerking met de NVKC. Het onderzoek betreft cholesterol, blaasontsteking en zwangerschap zelftesten. De resultaten zijn wisselend; de kwaliteit van de testen kan uiteenlopen van zeer goed tot heel matig.

17 december 20132023 x bekeken

Brief SAN aan raden van bestuur zorgverzekeraars

In het kader van de nieuwe beleidsregels voor eerstelijns diagnostiek hebben Zorgverzekeraars Nederland, FNT en SAN een Transitie handreiking medisch diagnostische centra opgesteld.

17 december 20131052 x bekeken

Gedragscode GMH aangepast per 1 januari 2014

Er is al eerder over gecommuniceerd: ten gevolge van de aansluiting van de KNMG, NVZ en NFu bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is deze code op twee punten aangepast. Er is een nieuw artikel 8 lid 6 ingevoegd en een geheel nieuw artikel 18.

17 december 20131789 x bekeken

Eerste bijeenkomsten 2014

Heel voorzichtig begint ook de Diagned agenda voor de maand januari zich te vullen. Op 14 januari vergadert de werkgroep pompen. Op 17 januari komt het bestuur van de Stichting GMH bijeen. Het bestuur van Diagned vergadert op 27 januari. De werkgroep diabetes is nog bezig met het prikken van een datum in de eerste maand van het jaar. De werkgroep moleculaire diagnostiek heeft een uitnodiging ontvangen van de WMDI om op de eerstvolgende vergadering (11 februari) een presentatie over de activiteiten van Diagned te komen geven. De werkgroep POCT zal medio februari bijeenkomen en voor deze vergadering Rogier Hopstaken uitnodigen en proberen een overleg met de SAN te arrangeren.

17 december 20131254 x bekeken

Laatste bijeenkomsten van dit jaar

In deze weken vinden de laatste activiteiten van Diagned in dit zeer drukke jaar 2013 plaats. Vorige week vergaderden de werkgroepen pompen en POCT. Deze week nemen Ryan Willems en Mirjam de Bruin namens Diagned deel aan de vergadering van de NEN Normcommissie. Ook vindt nog een overleg plaats tussen alle stakeholders die betrokken zijn bij het dossier rond de overheveling van insulinepompen. Onder aanvoering van de NDF wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak, zoals door het CVZ is verzocht. Stefan van Heugten en Mirjam de Bruin vertegenwoordigen Diagned in deze discussie.

17 december 20131177 x bekeken

Feestdagen

Dit is de laatste E-zine van 2013. Van maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014 is het secretariaat van Diagned gesloten. Mocht u in deze periode dringende vragen hebben die niet tot het nieuwe jaar kunnen wachten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mirjam de Bruin (070 5119536). Het bestuur en het secretariaat van Diagned wensen u fijne kerstdagen en een gezond, dynamisch en succesvol 2014!

17 december 20131085 x bekeken

Vermijdbare sterfte in ziekenhuizen gehalveerd

Ongeveer 970 patiënten overleden in 2011/2012 in een ziekenhuis na schade die waarschijnlijk te vermijden was geweest. Vijf jaar geleden ging het nog om 1960 patiënten, wat neerkomt op een daling van 53%. Dat is een van de opvallende resultaten van grootschalig dossieronderzoek in de Nederlandse ziekenhuizen, uitgevoerd door het Nivel en EMGO+/VUmc. Ook de potentieel vermijdbare schade is sinds 2008 – toen de eerste meting plaatsvond – sterk gedaald, namelijk van 2,9 % toen naar 1,6% in 2011/2012, een daling van 45%. Het percentage patiënten dat in het ziekenhuis zorggerelateerde schade opliep (dus al dan niet vermijdbaar) is met 7,1% ongeveer vergelijkbaar met 2008 (8%).

29 november 20131081 x bekeken