Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Wijzigingen Secretariaat Diagned

Vanaf 1 maart 2014 zal Miranda van Grimbergen niet langer werkzaam zijn voor Diagned. Vanaf het moment dat het bestuur in 2008 voor een nieuwe koers had gekozen, is Miranda bij het secretariaat van Diagned betrokken geweest en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Diagned “nieuwe stijl”. We bedanken Miranda voor haar jarenlange inzet voor Diagned. Er is in informele kring afscheid van haar genomen. Henriette Jongbloed, die vanuit Lejeune Association Management al regelmatig voor Diagned werkte, zal de werkzaamheden van Miranda overnemen. De contactgegevens van Diagned blijven hetzelfde.

14 februari 2014966 x bekeken

Behoefte aan engelstalige versie White Paper?

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om een engelstalige versie te maken van de White Paper. We willen graag weten of die behoefte breder bestaat. Indien u behoefte zou hebben aan een engelstalige versie, kunt u dat kenbaar maken middels een kort emailtje naar info@diagned.nl. Bij voldoende belangstelling zullen – binnen de daarvoor beschikbare middelen – de nodige stappen worden genomen.

14 februari 2014954 x bekeken

Save the date: Ledenbijeenkomst Diagned 28 maart a.s.

De eerste ledenbijeenkomst van Diagned zal plaatsvinden op 28 maart a.s., als vanouds in Houten. Het is een formele algemene ledenvergadering met aansluitend een thema-gedeelte. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk gewijd aan actuele ontwikkelingen in de zorg voor zowel de eerste als de tweede lijn. U ontvangt binnenkort meer informatie hierover. Noteert u in ieder geval vast de datum!

14 februari 2014930 x bekeken

Herhaalde Oproep: vacature bestuur Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek

Diagned zoekt een kandidaat bestuurslid, die namens Diagned zitting wil nemen in het bestuur van de Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek. Deze stichting houdt zich bezig met rondzendingen en kwaliteitsbeoordelingen van stollingstesten. Actuele onderwerpen op dit moment zijn het Muze project (statistisch programma voor de detectie van afwijkingen) en het formuleren van uitbijterscriteria.

14 februari 20141232 x bekeken

Zuid-Europese bacterie vaker resistent

In Zuid-Europese landen worden meer antibiotica gebruikt en zijn bacteriën vaker resistent, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van onder meer het in BMC Infectious Diseases. De laatste vijftig jaar zijn verschillende bacteriestammen resistent geworden tegen meerdere antibiotica. Nieuwe generaties antibiotica blijven echter uit, waardoor voorzichtigheid geboden is bij met het voorschrijven van antibiotica om infecties ook in de toekomst effectief te kunnen behandelen. Richtlijnen om antibiotica voor te schrijven zijn vaak gebaseerd op gegevens over resistentie bij patiënten in ziekenhuizen, maar 90% van de antibiotica wordt voorgeschreven aan patiënten buiten de ziekenhuizen. De onderzoekers zochten daarom naar verbanden tussen het gebruik van antibiotica en resistente bacteriestammen onder de algemene bevolking.

31 januari 20141261 x bekeken

CVZ wordt vanaf 1 april 2014 definitief: Zorginstituut Nederland

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg kan per 1 april het Zorginstituut Nederland daadwerkelijk geformaliseerd worden. alle taken op het gebied van kwaliteit van zorg worden gebundeld en ondergebracht in één, onafhankelijk van de minister opererende organisatie: Zorginstituut Nederland. Dit wordt geen extra instituut in de gezondheidszorg. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij het CVZ, een bestaand zelfstandig bestuursorgaan dat nu al een groot deel van de beoogde taken van Zorginstituut Nederland uitvoert.

31 januari 20141454 x bekeken

DBC-Onderhoud geeft inzicht in behandelkosten

Voor een aantal vaak voorkomende ziekenhuisbehandelingen heeft DBC-Onderhoud de gemiddelde prijzen in kaart gebracht. Op e website van DBC Onderhoud is een special geplaatst waarin wordt uitgelegd hoe de prijs van een behandeling tot stand komt en wordt een overzicht gegeven van de landelijke, gemiddelde gedeclareerde vergoedingen van veel voorkomende behandelingen onder de 1000 euro. Patiënten kunnen zo voor zij behandeld worden in een ziekenhuis een inschatting krijgen van kosten.

31 januari 20141355 x bekeken

Variatie Nederlandse kankerzorg nog aanzienlijk

Er is vooruitgang geboekt, maar er valt nog veel winst te behalen, dat is kort samengevat de conclusie van de twee rapporten die het IKNL en KWF Kankerbestrijding gelijktijdig hebben uitgebracht. Er zijn allerlei normen gekomen, er wordt druk geregistreerd en geconcentreerd, maar het ontbreekt grotendeels aan uitkomstnormen. Daarnaast blijven er opvallende verschillen bestaan in de geleverde oncologische zorg, tussen ziekenhuizen en regio’s.

31 januari 20141137 x bekeken

Minister trekt wetsvoorstel winstuitkering in

Minister Schippers van VWS heeft het wetsvoorstel voor winstuitkering in de medisch specialistische zorg voorlopig ingetrokken. Na kritiek uit zowel de politiek als het veld is ze tot de conclusie gekomen dat “onderdelen van het wetsvoorstel nog nader moeten worden onderzocht”, zo heeft de minister de Tweede Kamer in een brief laten weten.

31 januari 20141062 x bekeken

Ribavirinespiegel voorspelt respons hepatitis C-behandeling

Hoge ribavirinespiegels leiden tot een betere respons van de behandeling van hepatitis C. Dit concludeert arts-onderzoeker Lotte van Vlerken, die hierop in december 2013 promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

31 januari 20141208 x bekeken