Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Zelftest zeer wisselend van kwaliteit

De Consumentenbond heeft de betrouwbaarheid van zelftesten onderzocht, in samenwerking met de NVKC. Het onderzoek betreft cholesterol, blaasontsteking en zwangerschap zelftesten. De resultaten zijn wisselend; de kwaliteit van de testen kan uiteenlopen van zeer goed tot heel matig.

17 december 20132071 x bekeken

Brief SAN aan raden van bestuur zorgverzekeraars

In het kader van de nieuwe beleidsregels voor eerstelijns diagnostiek hebben Zorgverzekeraars Nederland, FNT en SAN een Transitie handreiking medisch diagnostische centra opgesteld.

17 december 20131075 x bekeken

Gedragscode GMH aangepast per 1 januari 2014

Er is al eerder over gecommuniceerd: ten gevolge van de aansluiting van de KNMG, NVZ en NFu bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is deze code op twee punten aangepast. Er is een nieuw artikel 8 lid 6 ingevoegd en een geheel nieuw artikel 18.

17 december 20131816 x bekeken

Eerste bijeenkomsten 2014

Heel voorzichtig begint ook de Diagned agenda voor de maand januari zich te vullen. Op 14 januari vergadert de werkgroep pompen. Op 17 januari komt het bestuur van de Stichting GMH bijeen. Het bestuur van Diagned vergadert op 27 januari. De werkgroep diabetes is nog bezig met het prikken van een datum in de eerste maand van het jaar. De werkgroep moleculaire diagnostiek heeft een uitnodiging ontvangen van de WMDI om op de eerstvolgende vergadering (11 februari) een presentatie over de activiteiten van Diagned te komen geven. De werkgroep POCT zal medio februari bijeenkomen en voor deze vergadering Rogier Hopstaken uitnodigen en proberen een overleg met de SAN te arrangeren.

17 december 20131278 x bekeken

Laatste bijeenkomsten van dit jaar

In deze weken vinden de laatste activiteiten van Diagned in dit zeer drukke jaar 2013 plaats. Vorige week vergaderden de werkgroepen pompen en POCT. Deze week nemen Ryan Willems en Mirjam de Bruin namens Diagned deel aan de vergadering van de NEN Normcommissie. Ook vindt nog een overleg plaats tussen alle stakeholders die betrokken zijn bij het dossier rond de overheveling van insulinepompen. Onder aanvoering van de NDF wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak, zoals door het CVZ is verzocht. Stefan van Heugten en Mirjam de Bruin vertegenwoordigen Diagned in deze discussie.

17 december 20131208 x bekeken

Feestdagen

Dit is de laatste E-zine van 2013. Van maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014 is het secretariaat van Diagned gesloten. Mocht u in deze periode dringende vragen hebben die niet tot het nieuwe jaar kunnen wachten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mirjam de Bruin (070 5119536). Het bestuur en het secretariaat van Diagned wensen u fijne kerstdagen en een gezond, dynamisch en succesvol 2014!

17 december 20131122 x bekeken

Vermijdbare sterfte in ziekenhuizen gehalveerd

Ongeveer 970 patiënten overleden in 2011/2012 in een ziekenhuis na schade die waarschijnlijk te vermijden was geweest. Vijf jaar geleden ging het nog om 1960 patiënten, wat neerkomt op een daling van 53%. Dat is een van de opvallende resultaten van grootschalig dossieronderzoek in de Nederlandse ziekenhuizen, uitgevoerd door het Nivel en EMGO+/VUmc. Ook de potentieel vermijdbare schade is sinds 2008 – toen de eerste meting plaatsvond – sterk gedaald, namelijk van 2,9 % toen naar 1,6% in 2011/2012, een daling van 45%. Het percentage patiënten dat in het ziekenhuis zorggerelateerde schade opliep (dus al dan niet vermijdbaar) is met 7,1% ongeveer vergelijkbaar met 2008 (8%).

29 november 20131111 x bekeken

Overheid helpt falend ziekenhuis niet meer

De overheid springt niet meer financieel bij als ziekenhuizen of andere zorginstellingen door falend beleid failliet dreigen te gaan. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel van minister Schippers, voortaan zijn de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar als eerste aan zet.

29 november 20131360 x bekeken

Behandeling in ziekenhuis kan korter

De behandeling in ziekenhuizen kan aanzienlijk worden verkort. Dat stelt Justin Drupsteen, die promoveert op zijn onderzoek naar patiëntenstromen. Drupsteen pleit voor betere uitwisseling van informatie tussen afdelingen. Vooral opeenvolgende stappen in een zorgproces kunnen daardoor veel beter op elkaar worden afgestemd. Dat leidt tot een meer gelijkmatige doorstroom van patiënten. Hoewel die afstemming kan leiden tot een minder hoge benutting van sommige capaciteiten, kunnen ziekenhuizen toch goedkoper uit zijn omdat een snelle behandeling eerder wordt vergoed, zo stelt de promovendus.

29 november 20131039 x bekeken