Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

HPV-test beter dan traditionele uitstrijkje

Primaire screening in de vorm van een HPV-test geeft betere bescherming tegen baarmoederhalskanker dan het traditionele uitstrijkje. Dit concluderen Guglielmo Ronco e.a. in The Lancet op basis van vier gerandomiseerde onderzoeken in Nederland, Italië, Engeland en Zweden.

12 november 20131511 x bekeken

Doelmatiger prikken in Delft

Een doelmatiger indeling van laboratoriumpakketten op de afdeling intensive care van het Reinier de Graaf ziekenhuis leidde vorig jaar in zeven maanden tot 34 procent minder lab-bepalingen. Men verwacht in 2013 een verdere afname van 50 procent. Dubbele bepalingen worden zoveel mogelijk voorkomen.

12 november 20131203 x bekeken

Advies GMH: sponsorpakketten kritisch bekeken

De Voorzitter van de Codecommissie heeft in een recent advies bepaald dat sponsorpakketten die door wetenschappelijke verenigingen worden aangeboden aan leveranciers van hulpmiddelen om zo congressen mogelijk te maken, niet onbeperkt toelaatbaar zijn. Kort gezegd mag er geen ‘surplus’ zijn; de sponsorinkomsten moeten aantoonbaar worden besteed aan posten die binnen de GMH toelaatbaar zijn.

12 november 20131344 x bekeken

Code aangepast: wijzigingen per 2014

De KNMG en de NVZ zullen in 2014 toetreden tot de GMH. In dat kader is nog een keer gekeken naar de GMH in relatie tot de specifieke code die voor artsen en ziekenhuizen gelden. Er is vastgesteld dat de uitgangspunten van de GMH en de wijze waarop deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in concrete gedragsregels door alle partijen breed worden onderschreven. Wel is een tweetal aanvullingen op de GMH wenselijk: de verplichte herkenbaarheid van medewerkers van leveranciers tijdens bijeenkomsten en de voorkoming van belangenverstrengeling bij totstandkoming van richtlijnen.

12 november 20131338 x bekeken

ALV 22 november 2013: “Richtlijnen: van papier naar praktijk“

Het jaar loopt weer ten einde; tijd voor de afsluitende ledenbijeenkomst van Diagned. Deze vindt zoals gewoonlijk weer plaats in Hotel Houten en zal duren van 10.00-12.30 uur. Dit keer geen gastsprekers maar sprekers uit eigen huis: Marie-Hélène Schutjens en Mirjam de Bruin. Zij zullen u inwijden in de wereld van de medische richtlijnen met als praktische invalshoek: wat kunnen medische richtlijnen voor uw bedrijf betekenen?

12 november 20132193 x bekeken

Meer HPV-infecties onder jonge meisjes

Het aantal Nederlanders met een HPV-infectie is sinds de jaren 90 toegenomen. Vooral bij jonge meisjes tussen 15 en 24 jaar nam het aantal infecties toe. Tussen 1996 en 2007 steeg het aantal HPV-infecties van 20 naar 23 procent, concludeerde VUmc-onderzoekster Mirte Scherpenisse. HPV veroorzaakt onder meer baarmoederhalskanker.

25 oktober 20131278 x bekeken

BDO: “Geen blijde boodschap” voor ziekenhuizen

Het is bekend: ziekenhuizen verkeren in lastig vaarwater door de opeenstapeling van marktwerking, hervormingen en overlappende bekostigingsstelsels van de laatste jaren. Diverse organisaties besteden daar aandacht aan. Onlangs verscheen een rapport van BDO Benchmark ziekenhuizen 2013 met de veelzeggende ondertitel ‘Pijn achter de schermen’.

25 oktober 20132342 x bekeken

Independer: zorgpremie 90 euro goedkoper

Volwassenen betalen komend jaar fors minder voor de zorgverzekering. Dat blijkt uit ramingen van vergelijkingswebsite Independer.

25 oktober 20131066 x bekeken

NZa zorgmarkten 2013: consument moet verschillen kunnen zien bij keuze polis of zorgaanbieder

Inzicht geven en keuzes bieden, dat is waar het in de zorg in 2014 om moet draaien. Verzekeraars maken steeds meer verschil in het zorgpakket dat ze aanbieden. Des te belangrijker is het voor consumenten om precies te weten wat dat verschil dan is: zowel in het prijskaartje van polis en vergoedingen als in de kwaliteit van zorg die je ervoor krijgt. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse overzicht van de Stand van de Zorgmarkten.

25 oktober 20131297 x bekeken