Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

NZa beantwoordt vragen over inkoopmacht zorgverzekeraars

Bij de NZa komen veel vragen binnen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Aanbieders hebben het gevoel onder druk gezet te worden door verzekeraars om het aanbod te moeten accepteren dat de verzekeraar hen voorlegt. De NZa heeft al deze vragen op een rij gezet.

12 november 20131479 x bekeken

NZa screent websites zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) screent in de komende overstapperiode of de informatie over de polissen van zorgverzekeraars duidelijk is. Zorgverzekeraars moeten, bijvoorbeeld op hun website, duidelijk aangeven met welke zorgaanbieders zij een contract hebben en hoe hoog de vergoeding is voor niet-gecontracteerde zorg. Ook moeten zij aangeven waar informatie te vinden is als er nog nieuwe contracten worden afgesloten in 2014.

12 november 20131303 x bekeken

Personalized therapy kan overlevingskans bij longkanker verdubbelen

Uit Duits onderzoek onder 5100 longkankerpatiënten blijkt dat personalized therapy de overlevingskans sterk kan verbeteren. Als artsen het genetische profiel van een tumor vast kunnen stellen, kan de behandeling hierop worden afgestemd.

12 november 20131146 x bekeken

HPV-test beter dan traditionele uitstrijkje

Primaire screening in de vorm van een HPV-test geeft betere bescherming tegen baarmoederhalskanker dan het traditionele uitstrijkje. Dit concluderen Guglielmo Ronco e.a. in The Lancet op basis van vier gerandomiseerde onderzoeken in Nederland, Italië, Engeland en Zweden.

12 november 20131596 x bekeken

Doelmatiger prikken in Delft

Een doelmatiger indeling van laboratoriumpakketten op de afdeling intensive care van het Reinier de Graaf ziekenhuis leidde vorig jaar in zeven maanden tot 34 procent minder lab-bepalingen. Men verwacht in 2013 een verdere afname van 50 procent. Dubbele bepalingen worden zoveel mogelijk voorkomen.

12 november 20131258 x bekeken

Advies GMH: sponsorpakketten kritisch bekeken

De Voorzitter van de Codecommissie heeft in een recent advies bepaald dat sponsorpakketten die door wetenschappelijke verenigingen worden aangeboden aan leveranciers van hulpmiddelen om zo congressen mogelijk te maken, niet onbeperkt toelaatbaar zijn. Kort gezegd mag er geen ‘surplus’ zijn; de sponsorinkomsten moeten aantoonbaar worden besteed aan posten die binnen de GMH toelaatbaar zijn.

12 november 20131411 x bekeken

Code aangepast: wijzigingen per 2014

De KNMG en de NVZ zullen in 2014 toetreden tot de GMH. In dat kader is nog een keer gekeken naar de GMH in relatie tot de specifieke code die voor artsen en ziekenhuizen gelden. Er is vastgesteld dat de uitgangspunten van de GMH en de wijze waarop deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in concrete gedragsregels door alle partijen breed worden onderschreven. Wel is een tweetal aanvullingen op de GMH wenselijk: de verplichte herkenbaarheid van medewerkers van leveranciers tijdens bijeenkomsten en de voorkoming van belangenverstrengeling bij totstandkoming van richtlijnen.

12 november 20131412 x bekeken

ALV 22 november 2013: “Richtlijnen: van papier naar praktijk“

Het jaar loopt weer ten einde; tijd voor de afsluitende ledenbijeenkomst van Diagned. Deze vindt zoals gewoonlijk weer plaats in Hotel Houten en zal duren van 10.00-12.30 uur. Dit keer geen gastsprekers maar sprekers uit eigen huis: Marie-Hélène Schutjens en Mirjam de Bruin. Zij zullen u inwijden in de wereld van de medische richtlijnen met als praktische invalshoek: wat kunnen medische richtlijnen voor uw bedrijf betekenen?

12 november 20132352 x bekeken

Meer HPV-infecties onder jonge meisjes

Het aantal Nederlanders met een HPV-infectie is sinds de jaren 90 toegenomen. Vooral bij jonge meisjes tussen 15 en 24 jaar nam het aantal infecties toe. Tussen 1996 en 2007 steeg het aantal HPV-infecties van 20 naar 23 procent, concludeerde VUmc-onderzoekster Mirte Scherpenisse. HPV veroorzaakt onder meer baarmoederhalskanker.

25 oktober 20131341 x bekeken

BDO: “Geen blijde boodschap” voor ziekenhuizen

Het is bekend: ziekenhuizen verkeren in lastig vaarwater door de opeenstapeling van marktwerking, hervormingen en overlappende bekostigingsstelsels van de laatste jaren. Diverse organisaties besteden daar aandacht aan. Onlangs verscheen een rapport van BDO Benchmark ziekenhuizen 2013 met de veelzeggende ondertitel ‘Pijn achter de schermen’.

25 oktober 20132493 x bekeken