Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Zaans MC en Westfriesgasthuis willen fusielab

Het Zaans Medisch Centrum en het Westfriesgasthuis willen hun medisch diagnostische laboratoria samenvoegen. De ziekenhuizen hebben dit op 29 augustus gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt.

20 september 20131263 x bekeken

Screening is uitdaging voor mdl-artsen

Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening in heel Nederland van start. Dat betekent veel extra werk, vooral voor de maag-darm-leverartsen. Een structurele oplossing voor de benodigde extra capaciteit is er nog niet, zeggen zij zelf. Ruim 5000 mensen sterven elk jaar aan de gevolgen van darmkanker. De schattingen lopen uiteen, maar na invoering van het bevolkingsonderzoek op darmkanker, zouden dat er jaarlijks 1400 tot 2400 minder kunnen zijn. De screening wordt vanaf januari 2014 gefaseerd ingevoerd (zie kader). In Zuidwest-Nederland is de laatste pilot deze maand begonnen.

20 september 20131204 x bekeken

VGZ zet in op besparing laboratoriumonderzoek

Coöperatie VGZ denkt dat laboratoriumonderzoek goedkoper kan. Volgens de verzekeringsmaatschappij zijn de prijzen in Nederland te hoog. Concreet zegt VGZ 60 miljoen te willen bezuinigen door schaalvergroting en het tegengaan van dubbele diagnostiek.

20 september 20131540 x bekeken

Overheveling insulinepompen besproken bij CVZ

Deze week vond een belangrijke bespreking plaats bij het CVZ over het voornemen tot overheveling van de vergoeding van insulinepomp van hulpmiddelenzorg naar medisch specialistische zorg. De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden over dit onderwerp tussen Diagned, De Nederlands Diabetes Federatie, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitaire centra. Partijen hebben veel huiswerk verricht en een unaniem standpunt en alternatief voorstel aan het CVZ voorgelegd. CVZ heeft partijen verzocht dit standpunt ook schriftelijk kenbaar te maken en zal daarna beslissen of de overheveling per 2015 doorgang zal vinden.

20 september 20131668 x bekeken

Werkgroep moleculaire diagnostiek ontmoet de WMDI

Deze week vond voor het eerst een ontmoeting plaats tussen leden van de werkgroep moleculaire diagnostiek en de WMDI, de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten van de NVMM die zich bezig houdt met kwaliteit, ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek van humane infectieziekten. De bijeenkomst werd door alle aanwezigen als zeer nuttig beschouwd en zal naar verwachting een vervolg krijgen in november. De werkgroep moleculaire diagnostiek spreekt hier verder over tijdens haar vergadering op 20 september.

20 september 20131567 x bekeken

EDMA classificatie

Op de website van EDMA (www.edma-ivd.eu) kunt u de 2013 Global In Vitro Diagnostics Classification en een aantal gerelateerde documenten vinden. Het gaat om de volgende stukken: - 2013 Global In Vitro Diagnostics Classification (GIVD) - Groupings of EDMS codes 2013 - CIP Data submission input form 2013

20 september 20131447 x bekeken

Vragen over GMH – overgangsregeling gastvrijheid eindigt per 1 januari 2014

De GMH bevat in art. 9A een overgangsregeling voor zorgprofessionals als het gaat om het aanbieden van gastvrijheid. Deze voorzag in een gefaseerde invoering van maximumbedragen. Deze overgangsregeling eindigt per 1 januari 2014. De Gedragscode zal met ingang van 2014 in die zin wijzigen dat de extra – ruimere – mogelijkheid die bestond in art. 9A voor zorgprofessionals die niet tevens beroepsbeoefenaar in de zin van de Geneesmiddelenwet waren (denk aan klinisch chemici) per 1 januari 2014 vervalt. Dat wil zeggen dat bij een bijeenkomst die door onafhankelijke derden georganiseerd zijn, voor alle zorgprofessionals voortaan de normen gelden van art. 9. Op art. 9A kan dus geen beroep meer worden gedaan. Andere overgangsbepalingen zijn reeds “uitgewerkt”, zodat op die punten geen wijzigingen meer zijn te verwachten.

20 september 20132596 x bekeken

Terugblik op ledenbijeenkomst inkoopmacht en aanbesteding

Op 10 september jl. organiseerde Diagned een ledenbijeenkomst over inkoopmacht en aanbesteding, met als gastspreker mr Evert de Jongste van Siemens. De bijeenkomst was zeer goed bezocht. Op het ledengedeelte van de website (onder: Leden / Ledenvergaderingen) staat diverse nuttige informatie, waaronder de presentaties. Diagned zal op een aantal concrete punten de komende tijd actie ondernemen.

20 september 20131017 x bekeken

Chiel Bos gastspreker op Diagned ledenvergadering 27 september

Op 27 september is Chiel Bos, voorzitter van de San gastspreker op de algemene ledenvergadering van Diagned. Hij zal ons bijpraten over de wijzigingen rond de vergoeding van laboratoriumdiagnostiek per 2014 en de gevolgen die dat zal hebben voor de betrokken spelers.

20 september 20131320 x bekeken