Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Promotie: Op weg naar een behandeling op maat bij ontstekingen aan de kleine bloedvaten

ANCA-geassocieerde vasculitis is de naam voor een groep aandoeningen die met name ontstekingen aan de kleinere bloedvaten geven. Kenmerkend is de aanwezigheid van bepaalde antistoffen in het bloed, de ANCA’s. In recent promotieonderzoek is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een behandeling op maat bij ANCA-geassocieerde vasculitis, en daardoor met zo min mogelijk bijwerkingen de vasculitis zo goed mogelijk te behandelen.

8 mei 2019634 x bekeken

Nieuw platform maakt volledige DNA-analyse sneller en betaalbaar

In België heeft een aantal onderzoekers en bedrijven het 'Genome Analytics Platform' (GAP) ontwikkeld. Dit platform maakt het mogelijk om in slechts 48 uur en tegen aanvaardbare kosten het volledige DNA te lezen en analyseren.

8 mei 2019637 x bekeken

NZa Monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft de Monitor hulpmiddelenzorg uitgebracht. Het doel van deze monitor is om meer inzicht te bieden in de hulpmiddelensector en de signalen die de NZa de afgelopen jaren over deze sector heeft ontvangen te inventariseren op risico’s liggen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

8 mei 2019754 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 20191102 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019321 x bekeken

MedTech Europe: IVD-markt in cijfers 2019

MedTech Europe publiceert jaarlijks een overzicht van de belangrijkste ‘facts and figures” over de markt van medisch hulpmiddelen en IVDs in de EU. Onlangs is de versie met cijfers over 2018 gepubliceerd.

8 mei 2019542 x bekeken

GMH: bent u klaar om te melden bij het Transparantieregister?

Op 31 mei a.s. verstrijkt de termijn voor het aanleveren van gegevens bij het Transparantieregister Zorg over de relaties tussen bedrijven en zorgprofessionals. De GMH heeft op 8 april 2019 een speciale Nieuwsbrief hierover uitgebracht, die een groot aantal vragen over het Transparantieregister Zorg beantwoord

8 mei 2019260 x bekeken

Algoritmen tegen kanker

Met behulp van een zelflerend computeralgoritme blijkt het mogelijk veranderingen in het genetisch materiaal van bloedplaatjes te koppelen met specifieke vormen van kanker. Het protocol waarin alle stappen van deze bloedtest zijn beschreven, is onlangs gepubliceerd in Nature Protocols.

30 april 2019416 x bekeken

Nuttige nieuwe test voor Parkinson

Het is vaak moeilijk met zekerheid vast te stellen of iemand lijdt aan de ziekte van Parkinson. Er bestaat namelijk een grote groep aandoeningen binnen het Parkinsonspectrum met overlappende symptomen. Niet alles wat trilt is Parkinson. Een tijdige en juiste diagnose is belangrijk, vooral omdat een goede symptomatische behandeling voorhanden is.

10 april 2019786 x bekeken