Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Aanpassing richtlijn zelfcontrole diabetes

Patiënten met diabetes die zelf hun bloedglucosewaarde controleren met een bloedglucosemeter via bloeddruppels, kunnen het beste hun handen met water en zeep wassen voor hun controle.

4 juni 20131261 x bekeken

Uitsluiten trombo-embolie zonder echo of CT

De D-dimeerconcentratie stijgt met de leeftijd, waardoor de D-dimeertest op hogere leeftijd vaak fout-positief is. Vooral bij oudere patiënten wordt hierdoor onnodig vaak aanvullende diagnostiek aangevraagd.

4 juni 20131478 x bekeken

CZ: uitstel inkooptraject bloedglucosemeters

Veel commotie is er de afgelopen periode geweest over het inkooptraject dat zorgverzekeraar CZ heeft aangekondigd voor de levering van diabetes testmaterialen in 2014 e.v.

4 juni 20131261 x bekeken

Codecommissie actief: twee adviezen en een klacht

En dan het laatste bericht over de GMH: ook de Codecommissie is actief geweest de afgelopen periode. De uitspraak in de eerste klachtenprocedure is inmiddels gepubliceerd op de website.

4 juni 20131374 x bekeken

Wederkerigheid GMH

Naast alle aandacht in de pers en Tweede Kamer is de afgelopen maanden meer in de luwte weer een aantal stappen gezet om te komen tot wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

4 juni 20131359 x bekeken

Werkgroep regelgeving: standpunten voor de minister

De werkgroep regelgeving en kwaliteit is de laatste maanden druk bezig om input te leveren in de discussies in Brussel over het voorstel voor wijziging van de IVD-regelgeving.

4 juni 20131396 x bekeken