Nieuwsarchief

Epstein-barrvirus oorzaak multiple sclerose
Een groot onderzoek onder Amerikaanse militairen levert sterk bewijs voor causaal verband tussen het…
Zelfafnametest baarmoederhalskanker
De meeste vrouwen zijn zich bewust van het belang van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.…
Vroegtijdige detectie aandoeningen bij kinderen op ic
Monitoring van hartactie, ademhaling en beweeglijkheid levert data waarmee het mogelijk is om een kind…
Eén landelijke organisatie bevolkingsonderzoek
De vijf regionale screeningsorganisaties en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) zijn…
Slimme pleister voor monitoring vitale functies
Door met een zogeheten ‘slimme pleister’ bij patiënten continu hartslag, ademfrequentie en lichaamstemperatuur…
CHEK2-gentest voor betere inschatting borstkankerrisico
Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelden een functionele test om vrouwen…
Stabiele glucosespiegel dankzij slimme insulinepomp
Een sensor meet continu iemands glucosespiegel en verstuurt de informatie via een beveiligde bluetoothverbinding…
Hielprikscreening leidt tot gezondheidswinst
Uit een eerste evaluatie blijkt dat hielprikscreening een aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert. De…