Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

GMH: bent u klaar om te melden bij het Transparantieregister?

Op 31 mei a.s. verstrijkt de termijn voor het aanleveren van gegevens bij het Transparantieregister Zorg over de relaties tussen bedrijven en zorgprofessionals. De GMH heeft op 8 april 2019 een speciale Nieuwsbrief hierover uitgebracht, die een groot aantal vragen over het Transparantieregister Zorg beantwoord

8 mei 2019312 x bekeken

Algoritmen tegen kanker

Met behulp van een zelflerend computeralgoritme blijkt het mogelijk veranderingen in het genetisch materiaal van bloedplaatjes te koppelen met specifieke vormen van kanker. Het protocol waarin alle stappen van deze bloedtest zijn beschreven, is onlangs gepubliceerd in Nature Protocols.

30 april 2019476 x bekeken

Nuttige nieuwe test voor Parkinson

Het is vaak moeilijk met zekerheid vast te stellen of iemand lijdt aan de ziekte van Parkinson. Er bestaat namelijk een grote groep aandoeningen binnen het Parkinsonspectrum met overlappende symptomen. Niet alles wat trilt is Parkinson. Een tijdige en juiste diagnose is belangrijk, vooral omdat een goede symptomatische behandeling voorhanden is.

10 april 2019866 x bekeken

Onderzoek NZa: ziekenhuizen hebben voldoende marktmacht bij de inkoop van medische hulpmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2018 op verzoek van VWS onderzoek gedaan naar de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen. Aanleiding voor dit onderzoek was een door de Tweede Kamer in december 2017 aangenomen motie over de kosten voor hulpmiddelen. Deze motie verwees naar een onderzoek van Ecorys uit 2011 waarin het beeld werd geschetst dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn in vergelijking met het buitenland mogelijk als gevolg van het feit dat ziekenhuizen over te weinig inkoopmacht zouden beschikken tegenover hulpmiddelenleveranciers.

9 april 2019857 x bekeken

Evaluatierapport: ‘Bevolkingsonderzoek darmkanker is succes’

Het aantal mensen dat van 2014 – 2017 heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is hoger dan verwacht: 3,85 miljoen. Er zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden. Ook is het bevolkingsonderzoek zeer kosteneffectief. Dit blijkt uit het evaluatierapport dat is opgesteld door Erasmus MC Erasmus University Medical Center en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

9 april 2019788 x bekeken

Zes onderzoeken voeding & epigenetica van start

De relatie tussen voeding, epigenetica en gezondheid wordt in zes projecten onderzocht die onlangs zijn gestart. Nederland is betrokken bij 3 van de 6 projecten.

9 april 2019661 x bekeken

Therapie op maat bij kanker door whole genome sequencing

Dankzij kunnen artsen hun patiënten tegenwoordig behandelen op basis van hun individuele genetische opmaak. Dat is niet alleen goed nieuws voor de patiënt, maar ook voor de medische wetenschap. Door vergelijking van het DNA van de tumor met het normale DNA van de patiënt kunnen uitspraken worden gedaan over de eigenschappen van de kanker, zoals erfelijkheid en hoe geneesmiddelen erop reageren.

9 april 2019692 x bekeken

Bepaling van de biomarkers HER2 en Ki67 bij kanker

Uit recent promotieonderzoek blijkt dat biomarkers in tumoren op weefselniveau het gedrag van kanker kunnen voorspellen of een doelwit kunnen zijn voor gerichte therapie.

9 april 2019767 x bekeken