Nieuwsarchief

ICT-health steedse grotere rol bij diagnose en behandeling
De toepassing van kunstmatige intelligentie, data science en e-health in de gezondheidszorg is de afgelopen…
Update technisch rapport antigeentest COVID-19
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bracht in november 2020 een technisch…
Machine learning helpt vroegtijdige opsporing hart- en vaatziekten
Hoe eerder patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten herkend worden, hoe beter. Hierdoor…
Pleidooi voor versneld diagnostisch traject bij PTO
Een snelle en doelgerichte behandeling is cruciaal voor patiënten met PTO, Primaire Tumor Onbekend. Daarom…
Compleet-DNA test veelbelovend voor kankerdiagnostiek
Het uitlezen van het hele tumor-DNA (whole genome sequencing) biedt een nieuwe techniek om uitgezaaide…
Monitoren op afstand
Patiënten die kampen met een longontsteking of een complexe urineweginfectie op afstand monitoren. Dat…
Ethische richtlijnen voor DNA-onderzoek
Voorspellen of iemand ziek wordt, medicijnen aanpassen op iemands DNA-profiel, vóór de geboorte testen…
Zelftest verhoogt vroegtijdige opsporing baarmoederhalskanker
Met de zelftest kunnen vrouwen thuis bij zichzelf een uitstrijkje afnemen en deze in het laboratorium…