Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Diagnostiek in eerste lijn bespaart tientallen procenten

Verplaatsing van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk kan de directe kosten van diagnostiek met 27 procent tot zelfs 45 procent drukken. Dat leert een in 2017 gestart traject waarbij radiologen in samenspraak met de huisarts diagnostiek, meer in het bijzonder echografie, in de huisartsenpraktijk verrichten.

12 december 2018926 x bekeken

Australische onderzoeken ontwikkelen test voor snelle diagnose kanker

Onderzoekers van de University of Queensland hebben een test ontwikkeld die snel en met een 90% accuratesse de aanwezigheid van kanker kan bepalen uit een bloedmonster of weefsel. Het onderzoeksteam ontdekte een unieke DNA nanostructuur die voorkomt in alle kankertypes en zich onderscheidt van die in andere gezonde cellen. Daarmee zou de test een belangrijke stap voorwaarts kunnen worden in de vroegtijdige diagnose van kanker.

12 december 2018818 x bekeken

Eerste genen voor ADHD gevonden

Een internationaal team van onderzoekers – waaronder ook onderzoekers van het Radboudumc – hebben twaalf van naar schatting duizenden ADHD-genen geïdentificeerd. De nieuwe genetische ontdekking biedt nieuw inzicht in de biologie achter het ontstaan van ADHD.

12 december 2018787 x bekeken

…. Maar voorlopig blijft het nog sappelen

Veel biotechbedrijven die zich richten op diagnostiek, hebben het moeilijk. Reden: nieuwe diagnostiek krijgt erg moeilijk toegang tot de zorgmarkt. Medische diagnostiek heeft absoluut de toekomst, maar het is de vraag wanneer die toekomst aanbreekt. Dit was de teneur van een artikel in het Het Financieele Dagblad van 30 november 2018.

12 december 2018849 x bekeken

Revolutie gaande in medische diagnostiek

De snelle ontwikkeling van biotechnologie, big data, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica en (bio)sensoren opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Negentig procent van het traditionele diagnostische handwerk zal vervangen worden door automatisering en robotisering , zo beschrijft het rapport ‘Toekomst van de medische diagnostiek’ .

12 december 2018805 x bekeken

Voorlichting VWS over EUDAMED: European Databank on Medical Devices

EUDAMED is de European Databank on Medical Devices. Met de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR) komt een nieuwe versie van EUDAMED. Deze nieuwe versie is naar verwachting per 25 maart 2020 operationeel. Vanaf 26 mei 2020 hebben fabrikanten 18 maanden de tijd om hun medische hulpmiddelen in EUDAMED te registreren.

12 december 20181117 x bekeken

Voorlichtingscampagne over gunstbetoon door IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een voorlichtingscampagne gestart over de regels voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Speciaal voor dit doel is ook een flyer met een aantal vragen ontwikkeld. Hiermee kunt u kijken of u de wet en de Beleidsregels Gunstbetoon op de juiste wijze interpreteert.

12 december 2018237 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018444 x bekeken

Barbara Kamp nieuwe voorzitter Diagned

Op de ledenvergadering van 23 november jl. is Barbara Kamp benoemd tot voorzitter van Diagned. Zij volgt daarmee Wim Smit op, die na drie jaar voorzitterschap afscheid heeft genomen van het bestuur. Barbara is werkzaam bij Roche Diagnostics en was reeds vice-voorzitter van Diagned.

12 december 2018893 x bekeken