Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Workshop NEVI en Diagned over zorginkoop

Op 4 juni jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van Diagned en het bestuur van NEVI Zorg. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat na de zomerperiode een workshop georganiseerd zal worden, waarbij een aantal vertegenwoordigers van beide organisaties ‘good’ en ‘bad’ practices rond de inkoop van IVD zullen bespreken met als doel te kijken of onnodige belemmeringen vermeden kunnen worden en standaardisatie kan worden gestimuleerd. Mocht u input hebben voor deze workshop, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.

20 juni 2018232 x bekeken

Volgende leden bijeenkomst: 14 september

Noteer vast in uw agenda: de eerste ledenbijeenkomst na de zomervakantie vindt plaats op 14 september a.s. Gastspreker is Ricco Buitink van het Ministerie van VWS. Als Cluster coördinator medische hulpmiddelen/technologie speelt hij een belangrijk rol bij het opstellen van de visie van de minister over medische technologie. Dit beleid zal gevolgen gaan hebben voor alle IVD bedrijven. Laat de gelegenheid daarom niet voorbij gaan om op 14 september uw input te geven.

20 juni 2018174 x bekeken

Ledenbijeenkomst 15 juni jl.

Op 15 juni was de laatste ledenbijeenkomst voor de zomer. Op de ledenbijeenkomst is door Arjan van Drongelen gesproken over de nieuwe classificatieregels. In de discussie bleek dat er in de praktijk toch nog wel een aantal vragen zijn over de toepassing daarvan. Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, dan kunt u deze doorgeven via het secretariaat van Diagned. De stukken, inclusief de presentatie van het RIVM, staan inmiddels op het besloten gedeelte van de website. De ledenpagina vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant.

20 juni 2018176 x bekeken

Keuzehulp Bloedglucosemeters staat online

Op 11 juni lanceerde Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins tijdens het congres ’Goed Gebruik Hulpmiddelen’ de Keuzehulp Bloedglucosemeters. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is een online tool voor mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

12 juni 2018428 x bekeken

Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Het moet aantrekkelijker worden voor zorgverzekeraars om te investeren in preventie voor hun klanten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS overweegt hiertoe de Zorgverzekeringswet zodanig aan te passen dat preventie er onderdeel van wordt. Ook sluit hij niet uit dat er een suikertax komt, oftewel een belasting op suiker in voedingsmiddelen.

30 mei 2018496 x bekeken

Minister Bruins stelt fonds van 105 miljoen euro beschikbaar voor snellere toegang geneesmiddelen en zorginnovaties

‘Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt. Dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op 22 mei 2018 presenteerde. De minister stelt voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zodat ze sneller voor de patiënt toegankelijk worden.

30 mei 2018500 x bekeken

NZa controleert inkoopbeleid zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 1 april gepubliceerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wel moest een aantal zorgverzekeraars nog wat kleine zaken verduidelijken. Dit hebben ze inmiddels allemaal gedaan.

30 mei 2018544 x bekeken

Nieuw hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022: terug naar 0% groei

Net voor het meireces stuurde Minister Bruins een nieuw hoofdlijnenakkoord naar de Tweede Kamer. Het hoofdlijnenakkoord is afgesloten voor de duur van deze kabinetsperiode en loopt dus tot 2022. In het nieuwe akkoord is vastgelegd dat de uitgavengroei voor medisch-specialistische groei tot stilstand moet zijn gekomen per 2022, te beginnen met een maximale groei van 0,8 procent per 2019, om vervolgens naar 0,6 procent in 2020 en 0,3 procent in 2021 te zakken. Dat betekent dat er in 2019 ruim 22,8 miljard euro aan medisch specialistisch zorg kan worden besteed, en dat dit bedrag nog beperkt kan oplopen tot bijna 23,1 miljard euro in 2022.

30 mei 2018646 x bekeken