Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Bespreking Diagned en IGJ

Op 18 februari heeft Diagned, samen met FHI en Nefemed, een overleg gehad over voornamelijk de wijze waarop het ‘Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’ wordt gehandhaafd.

4 april 2018248 x bekeken

Bijeenkomst in house testing bij VWS en IGJ

Op 20 maart 2018 vond in Utrecht bij IGJ een verdiepende sessie plaats over in house testing (Lab developed testing, LTD). Aanleiding was de behoefte in het veld om duidelijkheid te verkrijgen wat precies het doel is van de regeling, en onder welke voorwaarden in house testing in de toekomst mogelijk zal zijn.

4 april 2018229 x bekeken

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer

VWS heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

23 februari 2018875 x bekeken

Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) streeft ernaar dat patiënten in Nederland op 31 december 2019 online toegang hebben tot hun eigen medische informatie uit het ziekenhuis. Met de ziekenhuizen is afgesproken dat zij uitslagen binnen zeven werkdagen beschikbaar stellen aan de patiënt, maar als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt, ziet de patiënt de uitslagen direct.

23 februari 2018811 x bekeken

Diagnose kanker in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland

In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

23 februari 2018798 x bekeken

DNA sequencing voor $2 per gen?

Wetenschappers van de Universiteit van California in Los Angeles hebben – kennelijk uit frustratie over de hoge kosten van commercieel verkrijgbare testen – een ‘ gene-synthesis technology’ ontwikkeld dat onderzoekers in staat zou stellen hun eigen genen snel en efficiënt zelf te maken. Dit zou slechts $2 per gen kosten. De techniek staat nu beschreven in Science.

23 februari 2018839 x bekeken

Alzheimer is in de toekomst met een simpele bloedtest op te sporen

Een internationaal team van onderzoekers claimt dat ze de eerste stappen hebben gezet richting een bloedtest voor Alzheimer. Met een klein beetje bloed kunnen verschillende aan amyloïde gerelateerde eiwitten gemeten worden, zelfs als hun concentratie heel laag is. De verhouding tussen deze eiwitten kan vervolgens een goed beeld geven van opeenstapeling van amyloïden in het brein, een belangrijk teken van de ziekte van Alzheimer.

23 februari 2018741 x bekeken