Nieuwsarchief

Welke cellen en welk DNA is van wie?
Met behulp van de zogeheten single cell transcriptoom sequencing techniek blijkt het mogelijk om in een…
Kindvriendelijke neusmonsterafname
In plaats van een vervelend wattenstaafje in de neus, is het mogelijk om met een soort filterpapiertje…
POC-troponinetest voorkomt onnodige ziekenhuisopname
Op basis van een troponinemeting gecombineerd met een risicoscore kunnen ambulancemedewerkers besluiten…
Bloedonderzoek voorspelt kans op recidive blaaskanker
Patiënten met blaaskanker hoeven in de toekomst mogelijk minder vaak uit voorzorg hun blaas te laten…
Smartwatch voor bloedglucosemeting
Apple is druk bezig met de ontwikkeling van sensortechnologie voor naaldloze bloedglucosemeting. Onlangs…
Zicht op voorspellende bloedtest borstkanker
In de TESTBREAST-studie wordt onderzocht of met een bloedtest aanwijzingen voor borstkanker eerder detecteerbaar…
Bloedtest voor vroegtijdige opsporing Alzheimer
Bepaalde componenten in het bloed lijken de processen van neurogenese in de hippocampus te beïnvloeden.…
Impact POC-CRP op antibioticaresistentie onderzocht
Grootschalige inzet van POC-CRP in de eerste lijn ter bestrijding van antibioticaresistentie lijkt vanuit…