Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

NFU-inkoopsamenwerking

Het NFU-programma inkoopsamenwerking stimuleert umc’s om meer gezamenlijk in te kopen. Daartoe heeft de NFU een apart programma om te stimuleren dat gebruikers en inkoopafdelingen samen optrekken De NFU heeft nu voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

20 juni 2018662 x bekeken

Bacteriofagen: nog onvoldoende kennis over behandeling infecties bij mensen

Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën kunnen doden. De vraag is of bacteriofagen kunnen worden ingezet om infecties bij mensen te behandelen. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer het een infectie betreft met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om te bepalen of bacteriofagen daadwerkelijk effectief zijn bij de behandeling van infecties. Ook is er nog te weinig bekend over de veiligheid.

20 juni 2018676 x bekeken

Pinda-allergie te identificeren met epitoopbiomarkers

Een pinda-allergie kon bij 83% van de onderzochte kinderen op basis van alleen epitopen correct worden geïdentificeerd, zo bleek uit een studie die 27 mei als 'late-breaking abstract' werd gepresenteerd tijdens het EAACI-congres. Als deze resultaten herhaald kunnen worden, zouden artsen met deze test de meeste gevallen van pinda-allergie bij kinderen kunnen vaststellen zonder nog een open-food challenge (OFC) nodig te hebben.

20 juni 2018741 x bekeken

Promotie: Onderzoek naar factoren achter ernstige allergische reacties

In een promotieonderzoek heeft Eleonore Pettersson onderzoek gedaan naar de biochemische, genetische en klinische factoren die van invloed zijn op de ernst van een allergische reactie. Zij keek daarbij in het bijzonder naar de ernst van systemische en anafylactische reacties (ernstige allergische reacties) bij kinderen met voedselallergie en bij volwassen met wespenallergie.

20 juni 2018591 x bekeken

Structurele biologische verschillen tussen depressie en bipolaire stoornis

Promotieonderzoek laat zien dat er structurele biologische verschillen lijken te bestaan tussen mensen met een depressieve of een bipolaire stoornis. Het gaat daarbij om verschillen in aspecten van het immuunsysteem én stress-systeem. De bevindingen helpen de ontstaanswijze van deze ziektebeelden beter te begrijpen, en laten tegelijk zien hoe belangrijk het is beide systemen samen te onderzoeken.

20 juni 2018706 x bekeken

Inflammatoire darmziekte laat sporen na in het bloed

Als wordt ingezoomd op de eiwitten in het bloed van patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD), komen opmerkelijke verschillen naar voren vergeleken met het bloed van gezonde mensen. Dit spoor dat de ziekte achterlaat, biedt aangrijpingspunten voor een snellere diagnose en een betere behandeling. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het wetenschappelijke tijdschrift Gastroenterology.

20 juni 2018593 x bekeken

Ruim 600 mensen te laat geïnformeerd over uitslag darmkankertest

Ruim zeshonderd mensen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zijn veel te laat op de hoogte gesteld van de uitkomst. Onder hen waren 35 mensen met bloed in hun ontlasting, die binnen één à twee weken het advies hadden moeten krijgen om vervolgonderzoek te laten doen.

20 juni 2018679 x bekeken

Een druppel bloed genoeg om kanker op te sporen?

Onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven Remco de Kock werkt aan een patiëntvriendelijke methode om tumoren snel, gemakkelijk en goedkoop te detecteren via het bloed. Het gaat om de detectie van het zogeheten circulaire tumor DNA. De test wordt rond de zomer beschikbaar voor de patiëntenzorg.

20 juni 2018411 x bekeken

Amerikaans borstkankeronderzoek: minder vaak chemotherapie nodig

Veel vrouwen met de meest voorkomende vorm van borstkanker hoeven geen chemotherapie meer te ondergaan nadat de tumor is verwijderd. Een test kan daarbij behulpzaam zijn. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, dat is gepubliceerd in het toonaangevende New England Journal of Medicine.

20 juni 2018464 x bekeken

Het monitoren van patiënten die clozapine gebruiken loont

Clozapine kent als antipsychoticum veel klinische voordelen, maar ook diverse bijwerkingen. Het monitoren van laboratoriumwaarden en bijwerkingen zijn essentiële handelingen voor het optimaliseren van de verhouding tussen voordelen en risico’s van clozapine therapie. Onderzoeker Wan van de Universiteit Utrecht promoveerde hierop op 5 juni.

20 juni 2018569 x bekeken