Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Meer geld voor preventie in zorgverzekering

Zorgverzekeraars moeten meer gestimuleerd worden om te investeren in ziektepreventie en een gezonde levensstijl bij verzekerden. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tijdens een congres over voeding en gezondheid.

20 juni 2018780 x bekeken

IGJ: betere naleving richtlijnen infectiepreventie

De richtlijnen voor infectiepreventie worden steeds beter nageleefd. Vooral de uitvoering van het antibioticabeleid, de voorwaarden voor goede handhygiëne en het beheer van de protocollen scoorden in het merendeel van de ziekenhuizen ruim voldoende. Dat blijkt uit onderzoek de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.).

20 juni 2018785 x bekeken

NFU-inkoopsamenwerking

Het NFU-programma inkoopsamenwerking stimuleert umc’s om meer gezamenlijk in te kopen. Daartoe heeft de NFU een apart programma om te stimuleren dat gebruikers en inkoopafdelingen samen optrekken De NFU heeft nu voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

20 juni 2018689 x bekeken

Bacteriofagen: nog onvoldoende kennis over behandeling infecties bij mensen

Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën kunnen doden. De vraag is of bacteriofagen kunnen worden ingezet om infecties bij mensen te behandelen. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer het een infectie betreft met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om te bepalen of bacteriofagen daadwerkelijk effectief zijn bij de behandeling van infecties. Ook is er nog te weinig bekend over de veiligheid.

20 juni 2018700 x bekeken

Pinda-allergie te identificeren met epitoopbiomarkers

Een pinda-allergie kon bij 83% van de onderzochte kinderen op basis van alleen epitopen correct worden geïdentificeerd, zo bleek uit een studie die 27 mei als 'late-breaking abstract' werd gepresenteerd tijdens het EAACI-congres. Als deze resultaten herhaald kunnen worden, zouden artsen met deze test de meeste gevallen van pinda-allergie bij kinderen kunnen vaststellen zonder nog een open-food challenge (OFC) nodig te hebben.

20 juni 2018788 x bekeken

Promotie: Onderzoek naar factoren achter ernstige allergische reacties

In een promotieonderzoek heeft Eleonore Pettersson onderzoek gedaan naar de biochemische, genetische en klinische factoren die van invloed zijn op de ernst van een allergische reactie. Zij keek daarbij in het bijzonder naar de ernst van systemische en anafylactische reacties (ernstige allergische reacties) bij kinderen met voedselallergie en bij volwassen met wespenallergie.

20 juni 2018611 x bekeken

Structurele biologische verschillen tussen depressie en bipolaire stoornis

Promotieonderzoek laat zien dat er structurele biologische verschillen lijken te bestaan tussen mensen met een depressieve of een bipolaire stoornis. Het gaat daarbij om verschillen in aspecten van het immuunsysteem én stress-systeem. De bevindingen helpen de ontstaanswijze van deze ziektebeelden beter te begrijpen, en laten tegelijk zien hoe belangrijk het is beide systemen samen te onderzoeken.

20 juni 2018741 x bekeken