Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Nieuw hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022: terug naar 0% groei

Net voor het meireces stuurde Minister Bruins een nieuw hoofdlijnenakkoord naar de Tweede Kamer. Het hoofdlijnenakkoord is afgesloten voor de duur van deze kabinetsperiode en loopt dus tot 2022. In het nieuwe akkoord is vastgelegd dat de uitgavengroei voor medisch-specialistische groei tot stilstand moet zijn gekomen per 2022, te beginnen met een maximale groei van 0,8 procent per 2019, om vervolgens naar 0,6 procent in 2020 en 0,3 procent in 2021 te zakken. Dat betekent dat er in 2019 ruim 22,8 miljard euro aan medisch specialistisch zorg kan worden besteed, en dat dit bedrag nog beperkt kan oplopen tot bijna 23,1 miljard euro in 2022.

30 mei 20181029 x bekeken

De juiste zorg op de juiste plek

Een paar weken geleden is het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verschenen. dit rapport is opgesteld door een door de minister van VWS ingestelde task force, die heeft onderzocht hoe (duurdere) zorg kan worden voorkomen zorg kan worden verplaatst (dichterbij mensen thuis) en zorg kan worden vervangen (door andere zorg zoals e-health). De Taskforce heeft daarbij gebruik gemaakt van het recente KPMG-rapport (april 2018).

30 mei 2018622 x bekeken

Albuminurie goed te meten bij peuters

Albuminurie, de aanwezigheid van grote albumine-eiwitten in de urine, is ook bij peuters goed te meten, en wel door op drie achtereenvolgende dagen ochtendurine te verzamelen en dit in de tijd te herhalen. Dat concludeert Sophie van den Belt in haar promotieonderzoek dat zij op 22 mei verdedigde.

30 mei 2018588 x bekeken

30 nieuwe genoomvarianten bij depressie gevonden

Een nieuw onderzoek met de gegevens van ruim 135.000 mensen met een ernstige depressie en meer dan 300.000 zonder depressie heeft 44 genoomvarianten gevonden die een significante samenhang laten zien met depressie. Van deze 44 varianten zijn er 30 nieuw ontdekt en 14 zijn reeds in eerdere studies gevonden.

30 mei 2018588 x bekeken

Nieuwe genetische oorzaak van lupus ontdekt

Artsen en onderzoekers van VIB, KU Leuven en UZ Leuven ontdekten een DNA-fout die een ongewone vorm van de auto-immuunziekte lupus kan veroorzaken. Door het DNA van een jonge patiënt en diens ouders na te gaan slaagden ze erin het ziektemechanisme beter te belichten, wat op termijn tot betere behandelingsmogelijkheden zou kunnen leiden, ook voor andere patiënten. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad ‘Journal of Allergy and Clinical Immunology’.

30 mei 2018483 x bekeken

Baarmoederhalskanker voorspellen in zelfafgenomen weefsel

Onderzoekers hebben indicatoren gevonden voor baarmoederhalskanker in (zelfafgenomen) weefsel. Een volgende stap is de ontwikkeling van een test die baarmoederhalskanker opspoort op basis van deze markers. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van big data.

30 mei 2018489 x bekeken

Nieuwe test om pinda-allergie vast te stellen

Een nieuwe techniek om pinda-allergie te diagnosticeren is beter dan de bestaande, zo laten Alexandra Santos e.a. zien in The Journal of Allergy and Clinical Immunology. De door hen ontwikkelde test zou vooral kunnen worden ingezet als de uitkomst van priktests of IgE-bepalingen onzeker zijn. Volgens de onderzoekers is de methode bovendien kosteneffectiever dan de gouden standaard, de orale provocatietest, en kan hij ook – na de nodige aanpassingen – worden ingezet om te testen op andere voedselallergieën.

30 mei 2018331 x bekeken

Huisartsen bieden genetische test voor de zwangerschap aan

Stellen die nog voor dat ze in verwachting zijn willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht. De Telegraaf schrijft dat de speciaal getrainde huisartsen tegen de kostprijs van 950 euro een dna-dragerschapstest aanbieden, ook aan stellen die geen patiënt van hun praktijk zijn.

30 mei 2018380 x bekeken

Farmacogenetica en psychiatrie

De KNMP, de organisatie van apothekers, is in 2017 een ‘Farmacogenetica Pilot’ gestart. Daarbij laten vijftig apothekers ieder tien patiënten genotyperen. Zojuist verscheen een eerste informele ‘rapportage’ in het Pharmaceutisch Weekblad: deelnemende apothekers zijn zo mogelijk nog enthousiaster over de mogelijkheden.

30 mei 2018328 x bekeken