Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Keuzehulp Bloedglucosemeters staat online

Op 11 juni lanceerde Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins tijdens het congres ’Goed Gebruik Hulpmiddelen’ de Keuzehulp Bloedglucosemeters. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is een online tool voor mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

12 juni 2018647 x bekeken

Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Het moet aantrekkelijker worden voor zorgverzekeraars om te investeren in preventie voor hun klanten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS overweegt hiertoe de Zorgverzekeringswet zodanig aan te passen dat preventie er onderdeel van wordt. Ook sluit hij niet uit dat er een suikertax komt, oftewel een belasting op suiker in voedingsmiddelen.

30 mei 2018681 x bekeken

Minister Bruins stelt fonds van 105 miljoen euro beschikbaar voor snellere toegang geneesmiddelen en zorginnovaties

‘Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt. Dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op 22 mei 2018 presenteerde. De minister stelt voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zodat ze sneller voor de patiënt toegankelijk worden.

30 mei 2018664 x bekeken

NZa controleert inkoopbeleid zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 1 april gepubliceerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wel moest een aantal zorgverzekeraars nog wat kleine zaken verduidelijken. Dit hebben ze inmiddels allemaal gedaan.

30 mei 2018715 x bekeken

Nieuw hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022: terug naar 0% groei

Net voor het meireces stuurde Minister Bruins een nieuw hoofdlijnenakkoord naar de Tweede Kamer. Het hoofdlijnenakkoord is afgesloten voor de duur van deze kabinetsperiode en loopt dus tot 2022. In het nieuwe akkoord is vastgelegd dat de uitgavengroei voor medisch-specialistische groei tot stilstand moet zijn gekomen per 2022, te beginnen met een maximale groei van 0,8 procent per 2019, om vervolgens naar 0,6 procent in 2020 en 0,3 procent in 2021 te zakken. Dat betekent dat er in 2019 ruim 22,8 miljard euro aan medisch specialistisch zorg kan worden besteed, en dat dit bedrag nog beperkt kan oplopen tot bijna 23,1 miljard euro in 2022.

30 mei 20181111 x bekeken

De juiste zorg op de juiste plek

Een paar weken geleden is het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verschenen. dit rapport is opgesteld door een door de minister van VWS ingestelde task force, die heeft onderzocht hoe (duurdere) zorg kan worden voorkomen zorg kan worden verplaatst (dichterbij mensen thuis) en zorg kan worden vervangen (door andere zorg zoals e-health). De Taskforce heeft daarbij gebruik gemaakt van het recente KPMG-rapport (april 2018).

30 mei 2018651 x bekeken

Albuminurie goed te meten bij peuters

Albuminurie, de aanwezigheid van grote albumine-eiwitten in de urine, is ook bij peuters goed te meten, en wel door op drie achtereenvolgende dagen ochtendurine te verzamelen en dit in de tijd te herhalen. Dat concludeert Sophie van den Belt in haar promotieonderzoek dat zij op 22 mei verdedigde.

30 mei 2018623 x bekeken

30 nieuwe genoomvarianten bij depressie gevonden

Een nieuw onderzoek met de gegevens van ruim 135.000 mensen met een ernstige depressie en meer dan 300.000 zonder depressie heeft 44 genoomvarianten gevonden die een significante samenhang laten zien met depressie. Van deze 44 varianten zijn er 30 nieuw ontdekt en 14 zijn reeds in eerdere studies gevonden.

30 mei 2018618 x bekeken