Nieuwsarchief

Computerondersteunde beeldanalyse verfijnt diagnostiek prostaatkanker
Kunstmatige intelligentie (AI) is klaar voor gebruik in de kliniek voor de analyse van prostaatkanker.…
Precisie diagnostiek ALK-positieve histiocytose
Histiocytosen omvat een groep zeldzame ziekten van witte bloedcellen. De grootste studie tot nu toe naar…
Genotypering verbetert effect antistolling
Na een TIA of herseninfarct worden patiënten preventief behandeld met bloedverdunners om trombose en/of…
Sneldiagnostiek prostaatkanker
Heb ik prostaatkanker of toch niet? Meestal laat het antwoord meerdere dagen of zelfs weken op zich wachten.…
Epstein-barrvirus oorzaak multiple sclerose
Een groot onderzoek onder Amerikaanse militairen levert sterk bewijs voor causaal verband tussen het…
Zelfafnametest baarmoederhalskanker
De meeste vrouwen zijn zich bewust van het belang van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.…
Vroegtijdige detectie aandoeningen bij kinderen op ic
Monitoring van hartactie, ademhaling en beweeglijkheid levert data waarmee het mogelijk is om een kind…
Eén landelijke organisatie bevolkingsonderzoek
De vijf regionale screeningsorganisaties en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) zijn…