Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Nieuwe genetische oorzaak van lupus ontdekt

Artsen en onderzoekers van VIB, KU Leuven en UZ Leuven ontdekten een DNA-fout die een ongewone vorm van de auto-immuunziekte lupus kan veroorzaken. Door het DNA van een jonge patiënt en diens ouders na te gaan slaagden ze erin het ziektemechanisme beter te belichten, wat op termijn tot betere behandelingsmogelijkheden zou kunnen leiden, ook voor andere patiënten. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad ‘Journal of Allergy and Clinical Immunology’.

30 mei 2018519 x bekeken

Baarmoederhalskanker voorspellen in zelfafgenomen weefsel

Onderzoekers hebben indicatoren gevonden voor baarmoederhalskanker in (zelfafgenomen) weefsel. Een volgende stap is de ontwikkeling van een test die baarmoederhalskanker opspoort op basis van deze markers. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van big data.

30 mei 2018516 x bekeken

Nieuwe test om pinda-allergie vast te stellen

Een nieuwe techniek om pinda-allergie te diagnosticeren is beter dan de bestaande, zo laten Alexandra Santos e.a. zien in The Journal of Allergy and Clinical Immunology. De door hen ontwikkelde test zou vooral kunnen worden ingezet als de uitkomst van priktests of IgE-bepalingen onzeker zijn. Volgens de onderzoekers is de methode bovendien kosteneffectiever dan de gouden standaard, de orale provocatietest, en kan hij ook – na de nodige aanpassingen – worden ingezet om te testen op andere voedselallergieën.

30 mei 2018365 x bekeken

Huisartsen bieden genetische test voor de zwangerschap aan

Stellen die nog voor dat ze in verwachting zijn willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht. De Telegraaf schrijft dat de speciaal getrainde huisartsen tegen de kostprijs van 950 euro een dna-dragerschapstest aanbieden, ook aan stellen die geen patiënt van hun praktijk zijn.

30 mei 2018411 x bekeken

Farmacogenetica en psychiatrie

De KNMP, de organisatie van apothekers, is in 2017 een ‘Farmacogenetica Pilot’ gestart. Daarbij laten vijftig apothekers ieder tien patiënten genotyperen. Zojuist verscheen een eerste informele ‘rapportage’ in het Pharmaceutisch Weekblad: deelnemende apothekers zijn zo mogelijk nog enthousiaster over de mogelijkheden.

30 mei 2018356 x bekeken

Veel aandacht voor rol diagnostiek bij congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Met het congres ‘Door de keten heen’ hield het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) op 19 april 2018 zijn zesde jaarlijkse congres. Tijdens het congres was er ook weer veel aandacht voor de rol van laboratoriumdiagnostiek bij farmacotherapie als het gaat om betere en efficiëntere inzet van geneesmiddelen.

30 mei 2018404 x bekeken

Goed Gebruik hulpmiddelen

Op 11 juni a.s. vindt het congres Goed Gebruik Hulpmiddelen plaats. Dit congres wordt georganiseerd door de Patiëntenfederatie Nederland, Vilans en het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, voor dossierhouders van hulpmiddelen die tot de markt zijn toegelaten én in het basispakket van de Zorgverzekering zitten.

30 mei 2018476 x bekeken

GMH training 20 juni 2018

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? Wilt u weten hoe de regels uit de code kunnen worden vertaald naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk? En hoe de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) luiden en zich verhouden tot de GMH? De laatste training voor de zomervakantie over de regels voor interacties tussen u als bedrijf en zorgprofessionals vindt plaats op 20 juni 2018.

30 mei 2018584 x bekeken

AVG – bent u klaar?

Op 25 mei 2018 treedt de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Er is veel over te doen en er is ook wel sprake van een zekere overdrijving van wat er allemaal moet worden aangepast. Diagned heeft de leden op 15 mei 2018 een email gestuurd met nog een aantal aandachtspunten, en iedereen opgeroepen nog even na te gaan welke persoonsgegevens u opslaat en waar, van wie, waarom u dat doet en wat voor maatregelen u moet treffen om de vertrouwelijkheid ervan te borgen.

30 mei 2018386 x bekeken