Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Kennis delen en risicoprofilering: projectleiders Vroege opsporing bijeen

Leren van elkaar, hulp bieden en ervaringen uitwisselen stonden centraal tijdens een bijeenkomst bij ZonMW over Vroege opsporing op 16 februari 2018. Men sprak over gebruik van data in de verschillende onderzoeken, hoe implementatie planmatig te organiseren is, en over risicoprofilering.

4 april 2018383 x bekeken

Nieuwe verordening IVD: MedTech Europe maakt flow chart

We houden u regelmatig op de hoogte van de nieuwe regelgeving en initiatieven om het veld daarvoor gereed te maken. Al eerder meldden wij dat VWS een aparte website had. Deze is inmiddels herzien. Ook MedTech Europe heeft informatiemateriaal ontwikkeld.

4 april 2018402 x bekeken

Bespreking Diagned en IGJ

Op 18 februari heeft Diagned, samen met FHI en Nefemed, een overleg gehad over voornamelijk de wijze waarop het ‘Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’ wordt gehandhaafd.

4 april 2018422 x bekeken

Bijeenkomst in house testing bij VWS en IGJ

Op 20 maart 2018 vond in Utrecht bij IGJ een verdiepende sessie plaats over in house testing (Lab developed testing, LTD). Aanleiding was de behoefte in het veld om duidelijkheid te verkrijgen wat precies het doel is van de regeling, en onder welke voorwaarden in house testing in de toekomst mogelijk zal zijn.

4 april 2018376 x bekeken

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer

VWS heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

23 februari 20181086 x bekeken

Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) streeft ernaar dat patiënten in Nederland op 31 december 2019 online toegang hebben tot hun eigen medische informatie uit het ziekenhuis. Met de ziekenhuizen is afgesproken dat zij uitslagen binnen zeven werkdagen beschikbaar stellen aan de patiënt, maar als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt, ziet de patiënt de uitslagen direct.

23 februari 2018952 x bekeken

Diagnose kanker in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland

In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

23 februari 2018970 x bekeken