Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

DNA sequencing voor $2 per gen?

Wetenschappers van de Universiteit van California in Los Angeles hebben – kennelijk uit frustratie over de hoge kosten van commercieel verkrijgbare testen – een ‘ gene-synthesis technology’ ontwikkeld dat onderzoekers in staat zou stellen hun eigen genen snel en efficiënt zelf te maken. Dit zou slechts $2 per gen kosten. De techniek staat nu beschreven in Science.

23 februari 20181099 x bekeken

Alzheimer is in de toekomst met een simpele bloedtest op te sporen

Een internationaal team van onderzoekers claimt dat ze de eerste stappen hebben gezet richting een bloedtest voor Alzheimer. Met een klein beetje bloed kunnen verschillende aan amyloïde gerelateerde eiwitten gemeten worden, zelfs als hun concentratie heel laag is. De verhouding tussen deze eiwitten kan vervolgens een goed beeld geven van opeenstapeling van amyloïden in het brein, een belangrijk teken van de ziekte van Alzheimer.

23 februari 2018900 x bekeken

Health-RI hart van lerend zorgsysteem

Om personalized medicine & health mogelijk te maken, volgen wetenschappers grote groepen patiënten en gezonde burgers voor langere tijd. Ze onderzoeken hoe individuele biologische verschillen onze gezondheid beïnvloeden. Dit gebeurt door verschillende onderzoekers op verschillende plaatsen. Om alle gegevens samen te brengen en dus ook beter samen te werken, is het Health-RI initiatief in het leven geroepen.

23 februari 2018915 x bekeken

Regelmatig leveronderzoek nodig bij vrouwen die Esmya gebruiken

Het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC is bezig de voordelen en risico’s van het geneesmiddel Esmya te herbeoordelen. Deze herbeoordeling is gestart na een klein aantal meldingen van ernstige leverbeschadiging bij gebruik van Esmya. Alle vrouwen die Esmya gebruiken, dienen daarom hun leverfunctie tenminste eenmaal per maand te laten controleren, zolang de behandeling duurt.

23 februari 2018901 x bekeken

Genetische overlap in psychiatrische ziektebeelden

Schizofrenie, autisme en bipolaire stoornissen hebben meer gemeen dan tot nu toe werd gedacht. De Amerikaans onderzoeksgroep van Michael Gandal ontdekte dat dezelfde patronen van genexpressie in het brein ten grondslag liggen aan de drie ziektebeelden. Hun bevindingen publiceerden ze in Science.

19 februari 2018945 x bekeken

Miljoenensubsidie voor nieuwe manier van medicijnonderzoek o.b.v. moleculaire werking

Een Europese onderzoeksgroep onder leiding van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht heeft 5,6 miljoen euro subsidie ontvangen om de huidige manier van medicijnonderzoek te veranderen. De wetenschappers stellen dat er veel meer gezondheidswinst behaald kan worden door het gebruik van huidige geneesmiddelen te herdefiniëren op basis van hun moleculaire werking. De idee is dat men daarvoor meer naar onderliggende en verwante mechanismen kijkt die een rol spelen bij ziekten en niet meer naar afzonderlijke organen of symptomen.

19 februari 2018529 x bekeken

Voordelen genoomprofilering bij borstkanker voor patiënt én zorgbudget

Genoomprofilering met commerciële genoomexpressietests is in staat de kosteneffectiviteit van chemotherapie bij borstkanker te vergroten, vooral door kansloze therapie te vermijden. Dit meldden Leidse onderzoekers die daartoe vier genoomexpressietests onderzochten.

19 februari 2018599 x bekeken

Website “medicijnen op maat” – met rol voor diagnostiek

Zorg op maat wordt steeds beter mogelijk, zodat de juiste patiënt, op het juiste moment de juiste behandeling krijgt. Een gerichtere aanpak is steeds beter mogelijk, zeker bij de inzet van geneesmiddelen. Diagnostiek speelt daarbij een belangrijke rol. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft een website geïntroduceerd waarin op overzichtelijke wijze de ontwikkelingen in dit ‘maatwerk’ worden uitgelegd en gelardeerd met voorbeelden.

19 februari 2018468 x bekeken

Nederlandse zorgstelsel blijft koploper in Europa

Het Nederlandse zorgstelsel haalt wederom de hoogste score in de Euro Health Consumer Index (EHCI). Nederland kent een solidair zorgstelsel waarin elke Nederlander, ongeacht leeftijd en gezondheidsstatus, toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. Nederland is daarmee een voorbeeld voor andere (Europese) landen.

9 februari 2018830 x bekeken