Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Breed pleidooi voor DNA test patiënten met uitgezaaide kanker

Een aantal Kamerleden heeft in een initiatiefnota de minister van Medische Zorg opgeroepen actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat iedere kankerpatiënt met uitgezaaide kanker toegang krijgt tot een uitgebreide DNA-test. Daardoor kan veel beter worden voorspeld of een patiënt op een bepaalde therapie zal reageren en welke dosis daarvoor nodig is. Dat betekent minder bijwerkingen en voorkomt overbehandeling en leidt zo niet alleen tot betere patiëntenzorg maar ook tot kostenbesparingen.

19 februari 2020285 x bekeken

NEN organiseert IVDR symposium - hoe ver bent u

Op 5 juni 2020 organiseert NEN een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica (IVDR). Het symposium wordt voor de derde keer georganiseerd. Bij de eerste editie in 2018 werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. De tweede editie stond in het teken van implementatie van de nieuwe wetgeving. In de derde editie staat het volgende thema centraal: Hoe ver bent u anno 2020?

19 februari 2020275 x bekeken

Brexit

Het is zover: de UK heeft formeel de EU verlaten. De UK behoort echter voorlopig nog tot de “EU Single Market” maar zal de komende tijd handelsovereenkomsten moeten gaan sluiten met alle landen voor de periode na 31 December 2020. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over medische technologie, vindt MedTech Europe.

19 februari 2020163 x bekeken

GMH advies 19.04 – Rechtstreekse betaling aan inkooporganisatie ziekenhuis

De voorzitter van de Codecommissie van de GMH heeft recent een advies uitgebracht over de vraag of een leverancier akkoord mag gaan met een overeenkomst waarin is bepaald dat de leverancier rechtstreeks een bepaald percentage van hun totale omzet moet betalen aan een derde partij die in opdracht van en namens het ziekenhuis de inkoop regelt.

19 februari 2020330 x bekeken

Medisch Lab.nl is vernieuwd

De nieuwe versie (versie 5.0) van Medisch Lab is weer in de lucht en is compleet geactualiseerd. MedischLab.nl is een initiatief van Diagned en geeft via interactieve animaties een educatieve toelichting op de werking van medische laboratoriumtests in bloed, urine en DNA plus de rol die ze spelen op het gebied van preventie, diagnose, prognose en therapie.

19 februari 2020192 x bekeken

Vertraagde hulpmiddelen-database Eudamed op onderdelen in gebruik vanaf mei 2020

Nederland zal vanaf mei 2020 gebruik gaan maken van modules uit Eudamed die al eerder klaar zijn, aldus minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer over afspraken die in Brussel zijn gemaakt. De database voor medische hulpmiddelen (Eudamed) is vertraagd, maar de Europese Commissie stelt nu dus bepaalde onderdelen beschikbaar die al wel tijdig klaar zijn.

19 februari 2020194 x bekeken

MDR en IVDR – zorgen om beschikbaarheid

De MDR (Medical Devices Regulation) treedt in mei 2020 in werking. Over twee jaar volgt de IVDR (de In Vitro Diagnostics Regulation). Er zijn zorgen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van producten in bijv. ziekenhuizen. Diagned voert in dit kader gesprekken met de ziekenhuiskoepels.

19 februari 2020260 x bekeken

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.

21 januari 2020884 x bekeken

ACM Beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

In het kader van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ is samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een vereiste. Veel vormen van samenwerking zijn toegestaan, maar samenwerking kent jaar grenzen. Het kan ook te ver gaan waardoor patiënten en verzekerden er geen voordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat de prijzen stijgen of de prikkel om de kwaliteit te verbeteren verdwijnt. Daarom heeft de ACM de ‘beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek’ opgesteld met vijf voorwaarden die aan samenwerking moeten worden gesteld.

21 januari 2020828 x bekeken