Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Eiwit in transportvloeistof voorspelt kwaliteit

De vloeistof waarin een donornier wordt getransporteerd op weg naar een ontvangende patiënt bevat eiwitten waarmee artsen kunnen voorspellen of deze nier al dan niet snel en goed zal functioneren na transplantatie.

31 mei 2017636 x bekeken

Biomarker hartinfarct voor het eerst ontrafeld

De ziekenhuistest die vaststelt of iemand een hartinfarct heeft gehad kan verbeterd worden, dankzij onderzoek van Sander Streng aan de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+. Het gaat om het eiwit troponine T, waarvan de concentratie in het bloed wordt gemeten met zo'n test. De vals positieve uitslagen zouden kunnen worden verminderd.

31 mei 2017706 x bekeken

Lage vitamine D- en K-spiegels stuwen samen bloeddruk op

Lage vitamine D-spiegels zowel als lage vitamine K-spiegels houden verband met een vergroot risico op hart- en vaatziekten. Als beide spiegels laag zijn, heeft dat een additief verhogend effect op de bloeddruk. Het heeft dus zin om hierop te testen.

31 mei 2017605 x bekeken

Bij agressief B-cel lymfoom screenen op aanwezigheid MYC-breuk

Door middel van de fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) techniek zouden mensen met een agressief B-cel lymfoom (een vorm van lymfklierkanker die uitgaat van de B-afweercellen) standaard gescreend moeten worden op de aanwezigheid van DNA-breuken in het MYC-kankergen. Dit helpt bij het stellen van de juiste diagnose en prognose voor reactie op een behandeling.

31 mei 2017471 x bekeken

Hoe bestrijd je infectieziekten? 58 ideeën voor doelgerichte interventies

Met preventieve interventies in de praktijk willen 58 ingediende projectideeën het aantal zieke mensen door infectieziekten terugdringen. Een aantal van deze projecten heeft betrekking op diagnostiek. Dit is de opbrengst van de laatste subsidieronde van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 van ZonMW.

31 mei 2017342 x bekeken

Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

Steeds meer mensen staan voor de keuze zich al dan niet genetisch te laten testen. Ter ondersteuning zijn een online keuzehulp en een wachtkamertijdschrift (pdf) ontwikkeld door twee van onze leden, NPV-Zorg voor het leven en de VSOP, en het Erfocentrum. Ze ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze over voorspellend DNA-onderzoek.

31 mei 2017367 x bekeken

De toekomst is aan medicatie op maat

“De toekomst is aan de personalised medicines.” Dat is de boodschap van Prof. Dr. Bert Leufkens die in augustus na tien jaar afscheid neemt als voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

31 mei 2017418 x bekeken

Nieuwe wet: Wat doen we met lichaamsmateriaal?

Van bijna alle Nederlanders ligt er ergens lichaamsmateriaal opgeslagen, zoals buisjes bloed, verwijderde galstenen of urinemonsters. Het gaat om miljoenen stukjes lichaamsmateriaal. Op dit moment is het wettelijk niet goed geregeld wat daarmee wel/niet mag gebeuren. De Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal brengt daarin verandering en beschermt de burger tegen ongewenst gebruik.

31 mei 2017349 x bekeken

Diagned Ledenenquête 2017 – laatste kans

Alle leden van Diagned hebben eind april via de email een uitnodiging ontvangen om een ledenenquête in te vullen. Nog niet alle leden hebben gereageerd. Willen de leden die dat nog niet hebben gedaan, dat nog even doen. Mocht u de email met de link naar de digitale enquête niet meer hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

31 mei 2017509 x bekeken

ALV op 16 juni a.s.

Op vrijdag 16 juni a.s. vindt de tweede ledenvergadering van Diagned dit jaar plaats. Naast de gebruikelijke onderwerpen en een overzicht van actualiteiten zijn er twee onderwerpen waarvoor het bestuur uw bijzondere aandacht vraagt.

31 mei 2017371 x bekeken