Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Terugblik ledenbijeenkomst

Op 24 november vond de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar plaats. Het centrale thema was: Therapie op Maat. Naast een uitgebreide presentatie van Tim Kievits namens de Werkgroep TOM, hadden we als gastspreker Prof. Ron van Schaik.

22 december 2017155 x bekeken

Kerstsluiting Diagned

Dit is de laatste Ezine van 2017. Het secretariaat van Diagned is gesloten vanaf 22 december tot 2 januari a.s. Mocht u in deze periode dringende vragen hebben die niet onbeantwoord kunnen blijven, dan kunt u contact opnemen met Marie-Hélène (0640901376) of Mirjam (0653779541). Het secretariaat wenst u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018.

22 december 2017461 x bekeken

Utrechtse zorgaanbieders werken samen in GezondheidsLab

Vijf Utrechtse zorgaanbieders starten het GezondheidsLab, waarin huisartsen, laboranten, medisch specialisten en andere zorgprofessionals samenwerken in de zorg voor de patiënt. Door samen te werken hopen zij onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis en dubbele diagnostiek te voorkomen. De eerste vestiging, in Utrecht Zuidwest, opent medio januari 2018 haar deuren.

9 november 20171131 x bekeken

Nieuwsbrief VWS over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie.

9 november 20171120 x bekeken

Nederlanders gaan vaker naar de huisarts

Nederlanders gaan iets vaker naar de huisarts. Het gemiddeld aantal bezoeken is de afgelopen jaren licht toegenomen en ligt nu op 4,4 bezoeken per persoon. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVEL.

9 november 20171045 x bekeken

Feiten en cijfers van de NZa over de basiszorgverzekering

De NZa heeft de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 gepubliceerd. De marktscan bevat veel feiten en cijfermateriaal over zorgverzekeraars en de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de Zorgverzekeringswet, zoals marktaandelen, concentratiegraad, risicovereveningen, inkomsten, soorten zorgpolissen, premies en overstapgedrag van verzekerden. Zo blijkt dat het aantal zorgverzekeraars gelijk is gebleven en dat de verzekeraars in 2016 verlies hebben gemaakt op de basisverzekering.

9 november 20171034 x bekeken

Portefeuilleverdeling binnen VWS

Het is inmiddels bekend dat VWS drie bewindspersonen krijgt: twee Ministers: Hugo de Jonge en Bruno Bruins, en een staatssecretaris: Paul Blokhuis. Uit de portefeuilleverdeling blijkt dat Diagned met name te maken zal krijgen met Bruno Bruins.

9 november 20171118 x bekeken

Regeerakkoord Rutte III

Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord 2017 – 2021 (“Vertrouwen in de toekomst”) van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. In dit Regeerakkoord is het beleid op hoofdlijnen weergegeven. Wat zijn de plannen voor de zorg?

9 november 2017975 x bekeken

Ecorys brengt waarde medische technologie in beeld

In opdracht van FME heeft Ecorys de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De belangrijkste bevinding is dat slimme technologie oplossingen biedt die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Daarom is het volgens FME tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda.

9 november 20171072 x bekeken