Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Meander MC huurt zbc in voor darmkankeronderzoek

Meander Medisch Centrum gaat samenwerken met Medisch Centrum de Veluwe om de capaciteit van darmkankeronderzoek te vergroten. Het gaat om het vervolgonderzoek dat soms nodig is na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

31 januari 2017348 x bekeken

RTL kopt: Nieuwe test op baarmoederhalskanker voorkomt 35 doden per jaar

Op 12 januari 2017 besteedde RTL ruim aandacht aan de nieuwe test op baarmoederhalskanker. RTL greep terug op de verwachtingen van de Gezondheidsraad, die denkt dat op deze wijze de ziekte sneller opgespoord kan worden nu vrouwen getest worden op de aanwezigheid van het virus.

31 januari 2017394 x bekeken

Wijzigingen in bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt ook in 2017 nog steeds met een uitstrijkje. Het uitstrijkje wordt echter in het laboratorium op een andere manier getest, namelijk eerst op HPV. Pas als HPV wordt gevonden, wordt hetzelfde uitstrijkje ook getest op afwijkende cellen.

31 januari 2017376 x bekeken

Ruimte maken voor personalised medicine

Er is veel mogelijk, maar ook nog veel te doen om als samenleving maximaal te profiteren van de ontwikkelingen bij personalised medicine. Dat was de conclusie van het kennisatelier over ‘ Personalised Medicice’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, dinsdag 24 januari jl, in Den Haag. Ook de diagnostica-bedrijven en Diagned waren uitgenodigd én aanwezig.

31 januari 2017329 x bekeken

Publieke consultatie antibiotica resistentie

De Europese Commissie is een publieke consultatie gestart om te bekijken hoe het beleid en de communicatie rond dit onderwerp de komende jaren moet worden vormgegeven. Iedereen kan een bijdrage leveren: ook voor de leden van Diagned is dit van belang.

31 januari 2017419 x bekeken

Inwerkingtreding EU Verordening wederom vertraagd

Er is nog steeds geen 100% duidelijkheid over de tekst van de nieuwe EU verordening over IVD’s. Op dit moment wordt er nog druk onderhandeld over de laatste punten op de i. Omdat we weten: ‘the devil is in the detail’, houdt Diagned op dat punt de vinger aan de pols. Naar verwachting zal de nieuwe EU Verordening in het tweede kwartaal 2017 worden gepubliceerd. Op dat moment beginnen ook de overgangstermijnen te lopen. Wij houden u op de hoogte.

31 januari 2017606 x bekeken

GMH trainingen in 2017

In 2017 worden wederom een aantal interactieve training over de GMH verzorgd. Deze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die in de praktijk moet werken met deze regels. De trainingen zijn gericht op de uitleg van de regels uit de code en de consequenties daarvan in de praktijk aan de hand van veel praktische voorbeelden en illustraties. Uiteraard is er ook altijd aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen.

31 januari 2017460 x bekeken

GMH inwerkingtreding transparantiebepalingen

Per 1 januari 2017 zijn nieuwe transparantieverplichtingen in werking getreden. Voor de leden van Diagned betekent dat dat sponsoring- en dienstverleningsovereenkomsten gesloten met medisch microbiologen en pathologen moeten worden gemeld. Binnenkort volgt hierover nog een Nieuwsbrief van de GMH met standaardclausules die u kunt opnemen in contracten.

31 januari 2017393 x bekeken

Zorgverzekeraars steken miljoenen in minidarmpjes

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis steken 3 miljoen euro in de minidarmpjes van de Utrechtse hoogleraar Hans Clevers. Die zorgen er voor dat patiënten medicijnen meer op maat gaan krijgen. Met de minidarmpjes kan van tevoren worden getest of en in welke mate een medicijn bij een individuele patiënt gaat aanslaan.

13 januari 2017345 x bekeken