Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Utrechtse zorgaanbieders werken samen in GezondheidsLab

Vijf Utrechtse zorgaanbieders starten het GezondheidsLab, waarin huisartsen, laboranten, medisch specialisten en andere zorgprofessionals samenwerken in de zorg voor de patiënt. Door samen te werken hopen zij onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis en dubbele diagnostiek te voorkomen. De eerste vestiging, in Utrecht Zuidwest, opent medio januari 2018 haar deuren.

9 november 20171172 x bekeken

Nieuwsbrief VWS over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie.

9 november 20171151 x bekeken

Nederlanders gaan vaker naar de huisarts

Nederlanders gaan iets vaker naar de huisarts. Het gemiddeld aantal bezoeken is de afgelopen jaren licht toegenomen en ligt nu op 4,4 bezoeken per persoon. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVEL.

9 november 20171069 x bekeken

Feiten en cijfers van de NZa over de basiszorgverzekering

De NZa heeft de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 gepubliceerd. De marktscan bevat veel feiten en cijfermateriaal over zorgverzekeraars en de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de Zorgverzekeringswet, zoals marktaandelen, concentratiegraad, risicovereveningen, inkomsten, soorten zorgpolissen, premies en overstapgedrag van verzekerden. Zo blijkt dat het aantal zorgverzekeraars gelijk is gebleven en dat de verzekeraars in 2016 verlies hebben gemaakt op de basisverzekering.

9 november 20171058 x bekeken

Portefeuilleverdeling binnen VWS

Het is inmiddels bekend dat VWS drie bewindspersonen krijgt: twee Ministers: Hugo de Jonge en Bruno Bruins, en een staatssecretaris: Paul Blokhuis. Uit de portefeuilleverdeling blijkt dat Diagned met name te maken zal krijgen met Bruno Bruins.

9 november 20171149 x bekeken

Regeerakkoord Rutte III

Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord 2017 – 2021 (“Vertrouwen in de toekomst”) van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. In dit Regeerakkoord is het beleid op hoofdlijnen weergegeven. Wat zijn de plannen voor de zorg?

9 november 2017998 x bekeken

Ecorys brengt waarde medische technologie in beeld

In opdracht van FME heeft Ecorys de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De belangrijkste bevinding is dat slimme technologie oplossingen biedt die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Daarom is het volgens FME tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda.

9 november 20171106 x bekeken

Onderzoekers van ULB identificeren nieuw type diabetes

Onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben in samenwerking met enkele buitenlandse universiteiten een nieuw type diabetes geïdentificeerd. Het nieuw type diabetes wordt veroorzaakt door een mutatie van het gen RFX6.

9 november 20171024 x bekeken

Aangrijpende televisiedocumentaire over belang BRAC testen

Er is maar één gen nodig om van je lichaam een tijdbom te maken en je leven compleet op zijn kop zetten. Begin oktober werd in de documentaire Krijg Nou Tieten aandacht besteed aan dit onderwerp. Een aantal vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, ook wel borstkankergen genoemd, kwamen aan het woord. De documentaire laat zien welke angsten en dilemma’s het dragen van dit gen met zich meebrengt.

9 november 20171019 x bekeken