Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Regeerakkoord Rutte III

Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord 2017 – 2021 (“Vertrouwen in de toekomst”) van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. In dit Regeerakkoord is het beleid op hoofdlijnen weergegeven. Wat zijn de plannen voor de zorg?

9 november 20171024 x bekeken

Ecorys brengt waarde medische technologie in beeld

In opdracht van FME heeft Ecorys de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De belangrijkste bevinding is dat slimme technologie oplossingen biedt die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Daarom is het volgens FME tijd voor een Nationale Zorgtechnologie Agenda.

9 november 20171140 x bekeken

Onderzoekers van ULB identificeren nieuw type diabetes

Onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben in samenwerking met enkele buitenlandse universiteiten een nieuw type diabetes geïdentificeerd. Het nieuw type diabetes wordt veroorzaakt door een mutatie van het gen RFX6.

9 november 20171049 x bekeken

Aangrijpende televisiedocumentaire over belang BRAC testen

Er is maar één gen nodig om van je lichaam een tijdbom te maken en je leven compleet op zijn kop zetten. Begin oktober werd in de documentaire Krijg Nou Tieten aandacht besteed aan dit onderwerp. Een aantal vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, ook wel borstkankergen genoemd, kwamen aan het woord. De documentaire laat zien welke angsten en dilemma’s het dragen van dit gen met zich meebrengt.

9 november 20171049 x bekeken

Nieuwe genetische oorzaken borstkanker ontdekt

Onderzoekers en artsen van onder meer het UMC Utrecht hebben in een wereldwijd, omvangrijk onderzoek 65 nieuwe genetische factoren ontdekt die wijzen op een verhoogd risico op borstkanker. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

9 november 2017490 x bekeken

Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2015 beschikbaar

De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 zijn becijferd door IKNL.

9 november 2017467 x bekeken

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld. Dat meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

9 november 2017858 x bekeken

Groot nationaal project opsporing hepatitis C

De komende drie jaar gaan de Nederlandse UMC’s iedereen opsporen die ooit positief getest is op hepatitis C. In het CELINE-programma (Hepatitis C Elimination in The Netherlands) geven de academische centra invulling aan het Nationale Hepatitisplan van het RIVM. Het plan moet leiden tot minder ziektelast en sterfte aan de ziekte.

9 november 2017622 x bekeken