Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Aantal kankerpatiënten toegenomen

Het aantal kankerpatiënten in Nederland is het afgelopen jaar verder toegenomen. Ruim 108.400 Nederlanders kregen deze diagnose, 2.500 patiënten meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

23 februari 2017876 x bekeken

In 2020 open acces voor al het Nederlandse onderzoek

Over drie jaar moeten alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen en gebruikte onderzoeksgegevens openbaar toegankelijk zijn. Ook moet de waardering van onderzoekers minder afhankelijk worden van het aantal publicaties in gerenommeerde tijdschriften.

23 februari 2017442 x bekeken

Zorgverzekeraar heeft oog voor gepast gebruik maar vergeet wetenschap

Zorgverzekeraars wegen de stand van de wetenschap en praktijk nog onvoldoende mee in hun zorginkoop. Wel hanteren zorgverzekeraars in toenemende mate ‘gepast gebruik’ als dwingend criterium. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

23 februari 2017471 x bekeken

Voornemen samenwerking Atalmedial en MC Groep met gezamenlijk laboratorium in Amsterdam

Atalmedial en MC Groep (MC IJsselmeerziekenhuizen, MC Slotervaart en MDC Amstelland) hebben het voornemen een samenwerking aan te gaan waarbij de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC Groep zal worden verzorgd door Atalmedial. Hiertoe zullen partijen hun laboratoriumactiviteiten onderbrengen in een gezamenlijk nieuw laboratorium.

23 februari 2017412 x bekeken

ADRZ en SHL-Groep gaan samen werken bij bloedafname

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en SHL-Groep willen samenwerken op het gebied van bloedafname. De organisaties starten daarom een proef met waarbij patiënten zelf kunnen kiezen waar ze bloed laten afnemen, hetzij bij een van de prikposten, hetzij thuis. Bij goed resultaat wordt de proef voortgezet in permanente samenwerking.

23 februari 2017422 x bekeken

Fusie Star-MDC en SHL-Groep dichterbij

Star-MDC en SHL-Groep, twee grote partijen in de eerstelijns diagnostiek, hebben goedkeuring voor hun fusieplannen van de NZa ontvangen. Begin februari is de concentratiemelding ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

23 februari 2017564 x bekeken

Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening

Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

23 februari 2017488 x bekeken

Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen

In een brief aan de Tweede Kamer van 24 januari heeft de minister van VWS laten weten op korte termijn met alle betrokkenen (beroepsgroepen, ziekenhuizen, partijen in de langdurige zorg, RIVM, Werkgroep Infectie Preventie) in gesprek te gaan over de gewenste structuur van de WIP richtlijnen en de vraag hoe de integrale samenhang tussen de richtlijnen voldoende kan worden geborgd.

23 februari 2017336 x bekeken

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start

Per 23 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek gestart. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium anders is. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus (HPV). Alleen als HPV gevonden wordt, wordt hetzelfde uitstrijkje in het laboratorium beoordeeld op afwijkende cellen. Een andere verandering is dat vrouwen – als ze dit willen – gebruik kunnen maken van een zelfafnameset waarmee ze zelf thuis vaginaal materiaal af kunnen nemen.

23 februari 2017500 x bekeken