Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Grote Europese verschillen in diagnostiek en zorg ziekte van Alzheimer

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende Europese landen in diagnostiek en zorg voor de ziekte van Alzheimer. Het stellen van een diagnose duurt lang en een adequate behandeling en zorg ontbreekt veelal. Dit waren de belangrijkste conclusies uit een grootschalig Europees onderzoeksproject Brain: Time matters, naar de impact van hersenziektes op zowel de patiënten en mantelzorgers als op de economie.

7 juli 2017353 x bekeken

Immuuncellen bieden uitkomst bij twijfel diagnose coeliakie

Analyse van bepaalde immuuncellen (gamma-delta T-lymfocyten), kan helpen bij het stellen van de diagnose coeliakie bij patiënten bij wie er twijfel is of zij wel of geen coeliakie hebben. Arts-onderzoeker Petula Nijeboer laat dit zien in haar proefschrift over de epidemiologie, diagnostiek en de behandeling van verschillende gluten-gerelateerde aandoeningen. Zij promoveerde op 21 juni bij VUmc.

7 juli 2017455 x bekeken

Prijs voor Nederlandse uitvinder malariatest

De Nederlandse uitvinder Jan van den Boogaart is in de prijzen gevallen voor het ontwikkelen van een bloedtest die snel en betrouwbaar malaria in bloed opspoort. Hij kreeg eind juni in Venetië de Uitvindersprijs 2017 in de categorie industrie van het Europees Octrooibureau.

7 juli 2017330 x bekeken

Op zoek naar chemo op maat

Er zijn jaarlijks duizenden patiënten bij wie chemokuren niet aanslaan. Daardoor overlijden veel mensen die wel de zwaarte van kuren hebben moeten doorstaan, maar er niet door genazen. Er is dringend meer wetenschappelijk onderzoek nodig om kankerpatiënten de chemokuur te geven die het beste bij hun ziekte past.

7 juli 2017603 x bekeken

Eindrapportage van het KNMG project Preventief Medisch Onderzoek gepubliceerd

Eind juni heeft de KNMG laten weten de steun voor de richtlijn preventief medische onderzoek in te trekken. Uit de evaluatie die de KNMG met subsidie van ZonMw heeft uitgevoerd, blijkt volgens de artsenorganisatie dat de multidisciplinaire richtlijn tekort schiet en wetgeving effectiever is om burgers te beschermen en artsen houvast te bieden. De gehanteerde kwaliteitscriteria zijn volgens de KNMG te globaal en bieden onvoldoende bescherming tegen risico’s en bovendien wordt de richtlijn niet door iedereen onderschreven en nageleefd.

7 juli 2017282 x bekeken

ZonMW: nieuwe subsidieronde diagnostiek

ZonMW roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën voor onderzoek op het gebied van voorspellende diagnostiek. Het doel van de subsidieoproep is het ontwikkelen van voorspellende diagnostische tools waarmee patiënten beter kunnen worden gestratificeerd om een doelmatigere en gerichtere inzet van bestaande dure geneesmiddelen te realiseren. Deadline is 12 september.

7 juli 2017432 x bekeken

Generiek kader Hulpmiddelenzorg aangeboden aan ZIN

Op 30 juni jl. heeft de Patiënten Federatie Nederland het Generiek kader Hulpmiddelenzorg aan het Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Landelijk Register Kwaliteitstandaarden (LRK).

7 juli 2017481 x bekeken

Training GMH - 13 september 2017

In 2017 worden wederom een aantal interactieve training over de GMH verzorgd. De eerstvolgende training vindt plaats op 13 september a.s. van 9.30 – 12.30 uur in omgeving Utrecht. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Diagned of via info@gmh.nu.

7 juli 2017415 x bekeken

Diagned zomersluiting

De vakantieperiode breekt aan. Diagned gaat ook over op het zomerritme en sluit het eerste half jaar af met deze 11e Ezine met actuele berichten over zorg en diagnostiek. De volgende Ezine zal medio augustus verschijnen. Het secretariaat van Diagned blijft uiteraard gewoon bereikbaar in de vakantieperiode. Wij wensen iedereen een mooie zomer!

7 juli 2017313 x bekeken