Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Op zoek naar chemo op maat

Er zijn jaarlijks duizenden patiënten bij wie chemokuren niet aanslaan. Daardoor overlijden veel mensen die wel de zwaarte van kuren hebben moeten doorstaan, maar er niet door genazen. Er is dringend meer wetenschappelijk onderzoek nodig om kankerpatiënten de chemokuur te geven die het beste bij hun ziekte past.

7 juli 2017669 x bekeken

Eindrapportage van het KNMG project Preventief Medisch Onderzoek gepubliceerd

Eind juni heeft de KNMG laten weten de steun voor de richtlijn preventief medische onderzoek in te trekken. Uit de evaluatie die de KNMG met subsidie van ZonMw heeft uitgevoerd, blijkt volgens de artsenorganisatie dat de multidisciplinaire richtlijn tekort schiet en wetgeving effectiever is om burgers te beschermen en artsen houvast te bieden. De gehanteerde kwaliteitscriteria zijn volgens de KNMG te globaal en bieden onvoldoende bescherming tegen risico’s en bovendien wordt de richtlijn niet door iedereen onderschreven en nageleefd.

7 juli 2017322 x bekeken

ZonMW: nieuwe subsidieronde diagnostiek

ZonMW roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën voor onderzoek op het gebied van voorspellende diagnostiek. Het doel van de subsidieoproep is het ontwikkelen van voorspellende diagnostische tools waarmee patiënten beter kunnen worden gestratificeerd om een doelmatigere en gerichtere inzet van bestaande dure geneesmiddelen te realiseren. Deadline is 12 september.

7 juli 2017471 x bekeken

Generiek kader Hulpmiddelenzorg aangeboden aan ZIN

Op 30 juni jl. heeft de Patiënten Federatie Nederland het Generiek kader Hulpmiddelenzorg aan het Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Landelijk Register Kwaliteitstandaarden (LRK).

7 juli 2017524 x bekeken

Training GMH - 13 september 2017

In 2017 worden wederom een aantal interactieve training over de GMH verzorgd. De eerstvolgende training vindt plaats op 13 september a.s. van 9.30 – 12.30 uur in omgeving Utrecht. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Diagned of via info@gmh.nu.

7 juli 2017453 x bekeken

Diagned zomersluiting

De vakantieperiode breekt aan. Diagned gaat ook over op het zomerritme en sluit het eerste half jaar af met deze 11e Ezine met actuele berichten over zorg en diagnostiek. De volgende Ezine zal medio augustus verschijnen. Het secretariaat van Diagned blijft uiteraard gewoon bereikbaar in de vakantieperiode. Wij wensen iedereen een mooie zomer!

7 juli 2017352 x bekeken

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover begin juni een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers van VWS. Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD.

21 juni 2017799 x bekeken

Vierde alzheimer-gen gevonden

Voor het eerst sinds bijna dertig jaar is er een gen vastgesteld dat betrokken is bij het ontstaan van een erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer. Er waren al drie genen bekend, maar onderzoekers van VUmc, Erasmus MC en de TU Delft hebben nu een vierde gen gevonden: het SORL1-gen.

21 juni 2017733 x bekeken

Minder CT-scans bij verdenking longembolie door slimme diagnostiek

Door patiëntkenmerken en de uitslag van een bloedtest slim te combineren, hoeven veel minder patiënten met een mogelijke longembolie een CT-scan te ondergaan. Deze manier van diagnostiek is veilig en bespaart dure en potentieel schadelijke CT-scans.

21 juni 2017830 x bekeken