Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Zorginstituut: NIPT test niet in basispakket

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet als eerste test binnen de prenatale screening uit de basisverzekering vergoed worden. Zorg kan alleen uit de basisverzekering worden vergoed, als een verzekerde een individuele zorgvraag heeft waarmee hij naar een zorgverlener gaat. Bij prenatale screening is daarvan geen sprake. De NIPT kan wel worden vergoed als er een medische indicatie is om die test te doen.

30 augustus 2017597 x bekeken

Diagned agenda september

Op 4 september vergadert het bestuur van Diagned in Den Haag. De werkgroep Therapie op Maat (TOM) op vrijdag 8 september 2017 om 10.00 in Dordrecht en de werkgroep diabetes op 20 september om 13.30 uur in Nieuwegein. Meer informatie bij het secretariaat.

30 augustus 2017493 x bekeken

Save the date: Ledenbijeenkomst 22 september 2017 – wederom een blik in de toekomst

Diagned nodigt u van harte uit voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 22 september a.s. Net zoals tijdens de laatste twee bijeenkomsten zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de toekomst van de diagnostiek. Ditmaal zal Willem Melchers (Medisch microbioloog Radboud Universiteit Medisch Centrum Nijmegen) zijn toekomstvisie op de laboratoriumdiagnostiek geven.

30 augustus 2017441 x bekeken

Weer aan de slag

We zijn gestart aan de tweede helft van 2017. Hoewel er enige zomerstilte merkbaar was, ging het leven in de zorg- en diagnostiekwereld toch gewoon door. Deze Ezine bevat de belangrijkste relevante actualiteiten van de afgelopen anderhalve maand. Omdat er veel nieuws is, zal ook volgende week een Ezine verschijnen met actuele ontwikkelingen.

30 augustus 2017520 x bekeken

Pivot Oncology Conference: Breakthroughs in precision cancer treatment

Op 21 november 2017 vindt in het Pivot Park in Oss een conferentie plaats over kankertherapie op maat. Diverse pioniers op het gebied van immuno-oncologie zullen ingaan op de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. Niet alleen vanuit medisch en wetenschappelijk perspectief maar ook vanuit een bedrijfsmatig oogpunt.

7 juli 20171187 x bekeken

Adviesgroep: verdubbel R&D-budget EU

Een adviescommissie heeft er maandag bij de Europese Commissie op aangedrongen om het innovatiebudget van de EU in de komende meerjarenbegroting te verdubbelen tot €160 mrd. Het huidige programma, Horizon 2000, loopt in 2020 af.

7 juli 20171166 x bekeken

Actieplan gelanceerd tegen resistentie antibiotica

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica, waardoor patiënten niet meer kunnen worden behandeld. De Europese Commissie lanceerde daarom eind juni 2017 een actieplan dat de risico’s moet indammen.

7 juli 20171254 x bekeken

Zorgverzekeraars onderscheiden zich onvoldoende

Zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden met collectieve verzekeringen. Het idee om specifieke beroepsrisico's collectief af te dekken komt nu nauwelijks uit de verf. In plaats van op maat gesneden zorg, draaien collectieve verzekeringen vooral om prijsvoordeel. Dat constateren de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een gezamenlijk onderzoek.

7 juli 20171309 x bekeken

Pleidooi voor zorg op maat

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft en rapport uitgebracht waarin een meer open kijk op evidence based medicine wordt bepleit en meer oog voor zorg op maat. Dit rapport kan van belang zijn voor innovaties, omdat er aandacht wordt gevraagd voor meer ruimte voor nieuwe behandelingen die nog niet aan de formele criteria van EBM voldoen en nog niet in richtlijnen zijn opgenomen.

7 juli 20171256 x bekeken

Ziekenhuizen behalen positief resultaat ondanks kostenstijging

Bijna alle Nederlandse ziekenhuizen hebben vorig jaar een positief resultaat behaald. Dit ondanks een stijging van de zorgkosten. Dat meldt Intrakoop, een inkoopcoöperatie van de zorg, op basis van onderzoek in samenwerking met een accountantskantoor.

7 juli 20171238 x bekeken