Nieuwsarchief

Revolutionaire rol biosensor in gezondheidszorg
De corona-antigeen sneltest heeft zich gemanifesteerd als een beproefd middel om verspreiding van COVID-19…
Bloedtest voor kanker
Een simpele bloedtest waarmee je zonder dure medische scans een tumor kunt aantonen en kunt zien of tumorcellen…
Poepanalyse als basis voor gezondheidsadvies
Het microbioom omvat het geheel van micro-organismen in de darmen. Kennis over samenstelling en functies…
Klinische chemie van de toekomst
Je eigen chemische huishouding in kaart brengen met een thuistest waarmee je bloed en urine afneemt en…
ICT-health steedse grotere rol bij diagnose en behandeling
De toepassing van kunstmatige intelligentie, data science en e-health in de gezondheidszorg is de afgelopen…
Update technisch rapport antigeentest COVID-19
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bracht in november 2020 een technisch…
Machine learning helpt vroegtijdige opsporing hart- en vaatziekten
Hoe eerder patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten herkend worden, hoe beter. Hierdoor…
Pleidooi voor versneld diagnostisch traject bij PTO
Een snelle en doelgerichte behandeling is cruciaal voor patiënten met PTO, Primaire Tumor Onbekend. Daarom…