Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

IGZ krijgt 20 procent meer meldingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft afgelopen jaar fors meer meldingen binnen gekregen: bijna dertien duizend (12.290) in 2016 tegen nog geen elfduizend (10.850) een jaar eerder. In totaal legde de IGZ voor 1,5 miljoen euro aan boetes op, meer dan een verdubbeling. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarbeeld.

16 mei 2017770 x bekeken

Arts krijgt meer bevoegdheid bij hielprikscreening

Artsen die een kind behandelen van wie de hielprikscreening een afwijkende uitslag liet zien, mogen gegevens van die uitslag voortaan sneller inzien. Dat wordt geregeld via een wijziging van de Wet publieke gezondheid waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd.

16 mei 2017790 x bekeken

Studentondernemers introduceren betere screening op baarmoederhalskanker

Een team RUG-studenten werkt hard aan de introductie van een betere en betrouwbaardere screening op baarmoederhalskanker. De gepatenteerde methode die in het UMCG is ontwikkeld, vermindert de kans op zogenaamde ‘fout positieve’ uitslagen en verlaagt het percentage gemiste kankergevallen.

16 mei 2017693 x bekeken

KWF steunt 52 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten, aandacht voor TOM

KWF Kankerbestrijding kent 26,2 miljoen euro toe aan 52 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten, uit te voeren door 13 verschillende onderzoeksinstituten in Nederland. Een aantal projecten betreffen verbetering van laboratoriumdiagnostiek. In veel projecten staat de vraag centraal of het mogelijk is om vooraf te voorspellen of de patiënt baat zal hebben bij een bepaalde behandeling. Dit is belangrijk om de patiënt een behandeling op maat te kunnen bieden en om overbehandeling te voorkomen.

16 mei 2017805 x bekeken

MedTech Europe: nieuwe brochure over Infectieziekte bestrijding

MedTech Europe heeft een informatie brochure / position paper opgesteld over infectieziektebestrijding en de bijdragen die medische hulpmiddelen en IVD’s daaraan leveren. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor antibioticaresistentie.

16 mei 2017681 x bekeken

EU IVD Verordening gepubliceerd

Op 5 mei 2017 is de Europese Verordening over IVD’s gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat betekent dat dit de finale tekst is van de nieuwe regels voor onze branche. Er is een overgangsperiode van 5 jaar, waardoor de nieuwe regels uiterlijk eind mei 2022 voor IVDs zullen gelden.

16 mei 20171501 x bekeken

Eerste Kamer nu ook akkoord met Wetvoorstel gunstbetoon voor medische hulpmiddelen

Op 16 mei heeft ook de Eerste Kamer ingestemd om in de wet op de medische hulpmiddelen bepalingen over gunstbetoon op te nemen. Het wetsvoorstel bevat een algemeen verbod op gunstbetoon, waarop een beperkt aantal uitzonderingen zijn toegestaan. Het toezicht op naleving van deze bepalingen komt in handen van IGZ. Overtredingen kunnen door de minister van VWS worden beboet met een bestuurlijke boete.

16 mei 2017441 x bekeken

Nieuwe Kamerleden laten van zich horen over medische hulpmiddelen

Terwijl de minister van VWS zich volledig richt op het formeren van een nieuwe regering, heeft de Tweede Kamer de gebruikelijk werkzaamheden weer opgepakt. Aan aandacht voor medische hulpmiddelen geen gebrek, zo blijkt uit recent gestelde Kamervragen over winsten in de medische hulpmiddelenwereld en de betrokkenheid van de betreffende bedrijven bij zorginstellingen en winsten.

16 mei 2017456 x bekeken