Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Dikkedarmkanker ook sneller opgespoord in België

Het aantal geconstateerde gevallen van dikkedarmkanker is in België tussen 2013 en 2014 met 21 procent gestegen. Sinds eind 2013 kunnen hier alle 56- tot 74-jarigen een staal van hun stoelgang naar een laboratorium sturen om het te laten onderzoeken op deze vorm van kanker .Ook in België heerst tevredenheid over de invoering van de testmogelijkheid. Volgens de Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen is de stijging van het aantal vastgestelde gevallen van dikkedarmkanker een bewijs dat het project werkt.

27 oktober 2016695 x bekeken

Monitor 2015: Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker in vroeg stadium op

Uit een rapport van het RIVM blijkt dat in 2015 850.000 Nederlanders hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. De monitor 2015 laat zien dat dit veelal in een vroeg stadium is. Daarnaast zijn bij meer dan 20.000 deelnemers zogenaamde adenomen verwijderd, die vaak voorlopers van kanker zijn.

27 oktober 2016362 x bekeken

Hepatitis eist onnodig veel levens: oproep meer testen

Het Erasmus MC en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging maken zich grote zorgen over het hoge aantal sterfgevallen door hepatitis B of C, een infectie van de lever, die wordt overgedragen door seksueel contact of besmet bloed. Ze pleiten voor een snelle screening, opsporing en behandeling van tienduizenden potentiële virusdragers.

27 oktober 2016410 x bekeken

Resultaten meten nierfunctie in apotheek zeer positief

Service Apotheek heeft in 2015 in ongeveer 80% van haar apotheken point of care tests geplaatst om de nierfunctiewaarden van patiënten te kunnen meten. De resultaten van deze metingen zijn zeer positief. Patiënten, behandelaren, apothekers én zorgverzekeraars zijn positief.

27 oktober 2016428 x bekeken

NIPT beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen

Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2. De minister heeft daartoe medio oktober besloten.

27 oktober 2016390 x bekeken

RIVM presenteert rapport over bloedglucosemeters

Op 12 oktober is het rapport dat het RIVM in opdracht van IGZ heeft opgesteld over bloedglucosemeters toegestuurd aan de Tweede Kamer. Het rapport raakt een groot aantal onderwerpen, dat ook wordt besproken in het kader van het consensusdocument over zelfcontrole en de richtlijnen, die onder auspiciën van VWS worden opgesteld. Diagned participeert in beide trajecten en heeft ook gereageerd op het RIVM rapport.

27 oktober 2016384 x bekeken

Diagned ledenbijeenkomst op 25 november a.s.

De laatste ledenbijeenkomst van 2016 zal plaatsvinden op 25 november 2016. Zoals gebruikelijk in Houten, op vrijdagochtend, van 10.00 tot 12.30 uur met aansluitend een lunch. U ontvangt binnenkort een uitnodiging.

27 oktober 2016380 x bekeken

IVD Verordening – vertraging en workshop

In de vorige E-zine hebben wij u al gewezen op de Nederlandse vertaling van de IVD-Verordening. Er wordt nog gewerkt aan enige tekstuele aanpassingen in de oorspronkelijke Engelse tekst, die vervolgens weer moeten worden vertaald. Het proces in Brussel loopt vertraging op. De definitieve tekst wordt nu waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd en treedt dan pas in werking.

27 oktober 2016722 x bekeken

Materiële controle door zorgverzekeraars: feiten op een rij

Een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel breidt de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om declaraties beter te controleren maar leidt tot veel commotie: hoe ver mogen zorgverzekeraars gaan?

7 oktober 2016809 x bekeken