Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

UMC Groningen kampt met VRE-bacterie

Het UMCG heeft sinds deze week te maken met een besmetting van de VRE-bacterie in het ziekenhuis. Deze darmbacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij ernstig zieke patiënten tot een infectie leiden die met specifieke antibiotica moet worden behandeld. Op dit moment zijn er 16 patiënten positief getest op de VRE-bacterie.

31 januari 2017652 x bekeken

Onderzoekers komen ruim een half miljard tekort voor laboratoria

Onderzoeksinstituten hebben de komende vijf jaar € 455 mln van de Rijksoverheid nodig om laboratoria en testruimtes te moderniseren. De investeringen zijn volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken cruciaal om bedrijven en talentvolle onderzoekers naar Nederland te halen en om de kennis van de instituten op peil te houden. Maar geld om het financieringsgat te dichten, is er niet.

31 januari 2017456 x bekeken

Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker

Het Beleidskader voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker per 1 januari 2017 is vastgesteld. Het beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker, van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Het beleidskader geldt in principe voor vier jaar, maar zal regelmatig worden getoetst en indien nodig aangepast aan de actualiteit.

31 januari 2017448 x bekeken

Veel poliepen niet herkend door bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker mist het overgrote deel van 'zaagtandvormige' poliepen, belangrijke voorlopers van darmkanker. Dat concludeert een onderzoeker van het AMC in Amsterdam in een recent promotieonderzoek.

31 januari 2017483 x bekeken

Meander MC huurt zbc in voor darmkankeronderzoek

Meander Medisch Centrum gaat samenwerken met Medisch Centrum de Veluwe om de capaciteit van darmkankeronderzoek te vergroten. Het gaat om het vervolgonderzoek dat soms nodig is na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

31 januari 2017542 x bekeken

RTL kopt: Nieuwe test op baarmoederhalskanker voorkomt 35 doden per jaar

Op 12 januari 2017 besteedde RTL ruim aandacht aan de nieuwe test op baarmoederhalskanker. RTL greep terug op de verwachtingen van de Gezondheidsraad, die denkt dat op deze wijze de ziekte sneller opgespoord kan worden nu vrouwen getest worden op de aanwezigheid van het virus.

31 januari 2017596 x bekeken

Wijzigingen in bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt ook in 2017 nog steeds met een uitstrijkje. Het uitstrijkje wordt echter in het laboratorium op een andere manier getest, namelijk eerst op HPV. Pas als HPV wordt gevonden, wordt hetzelfde uitstrijkje ook getest op afwijkende cellen.

31 januari 2017565 x bekeken

Ruimte maken voor personalised medicine

Er is veel mogelijk, maar ook nog veel te doen om als samenleving maximaal te profiteren van de ontwikkelingen bij personalised medicine. Dat was de conclusie van het kennisatelier over ‘ Personalised Medicice’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, dinsdag 24 januari jl, in Den Haag. Ook de diagnostica-bedrijven en Diagned waren uitgenodigd én aanwezig.

31 januari 2017490 x bekeken

Publieke consultatie antibiotica resistentie

De Europese Commissie is een publieke consultatie gestart om te bekijken hoe het beleid en de communicatie rond dit onderwerp de komende jaren moet worden vormgegeven. Iedereen kan een bijdrage leveren: ook voor de leden van Diagned is dit van belang.

31 januari 2017632 x bekeken

Inwerkingtreding EU Verordening wederom vertraagd

Er is nog steeds geen 100% duidelijkheid over de tekst van de nieuwe EU verordening over IVD’s. Op dit moment wordt er nog druk onderhandeld over de laatste punten op de i. Omdat we weten: ‘the devil is in the detail’, houdt Diagned op dat punt de vinger aan de pols. Naar verwachting zal de nieuwe EU Verordening in het tweede kwartaal 2017 worden gepubliceerd. Op dat moment beginnen ook de overgangstermijnen te lopen. Wij houden u op de hoogte.

31 januari 2017839 x bekeken