Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Voornemen samenwerking Atalmedial en MC Groep met gezamenlijk laboratorium in Amsterdam

Atalmedial en MC Groep (MC IJsselmeerziekenhuizen, MC Slotervaart en MDC Amstelland) hebben het voornemen een samenwerking aan te gaan waarbij de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC Groep zal worden verzorgd door Atalmedial. Hiertoe zullen partijen hun laboratoriumactiviteiten onderbrengen in een gezamenlijk nieuw laboratorium.

23 februari 2017570 x bekeken

ADRZ en SHL-Groep gaan samen werken bij bloedafname

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en SHL-Groep willen samenwerken op het gebied van bloedafname. De organisaties starten daarom een proef met waarbij patiënten zelf kunnen kiezen waar ze bloed laten afnemen, hetzij bij een van de prikposten, hetzij thuis. Bij goed resultaat wordt de proef voortgezet in permanente samenwerking.

23 februari 2017597 x bekeken

Fusie Star-MDC en SHL-Groep dichterbij

Star-MDC en SHL-Groep, twee grote partijen in de eerstelijns diagnostiek, hebben goedkeuring voor hun fusieplannen van de NZa ontvangen. Begin februari is de concentratiemelding ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

23 februari 2017776 x bekeken

Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening

Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

23 februari 2017710 x bekeken

Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen

In een brief aan de Tweede Kamer van 24 januari heeft de minister van VWS laten weten op korte termijn met alle betrokkenen (beroepsgroepen, ziekenhuizen, partijen in de langdurige zorg, RIVM, Werkgroep Infectie Preventie) in gesprek te gaan over de gewenste structuur van de WIP richtlijnen en de vraag hoe de integrale samenhang tussen de richtlijnen voldoende kan worden geborgd.

23 februari 2017485 x bekeken

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start

Per 23 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek gestart. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium anders is. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus (HPV). Alleen als HPV gevonden wordt, wordt hetzelfde uitstrijkje in het laboratorium beoordeeld op afwijkende cellen. Een andere verandering is dat vrouwen – als ze dit willen – gebruik kunnen maken van een zelfafnameset waarmee ze zelf thuis vaginaal materiaal af kunnen nemen.

23 februari 2017690 x bekeken

Samenwerking landelijke pathologie- en tumor DNA-databanken

Nationaal DNA data sequencing centrum/databank Hartwig Medical Foundation gaat samenwerken met het nationale pathologienetwerk en databank PALGA. De samenwerking spitst zich toe op logistiek, opslag en de koppeling van tumordata. De samenwerking moet een belangrijke mijlpaal zijn op weg naar een meer gepersonaliseerde behandeling voor alle kankerpatiënten in Nederland.

23 februari 2017706 x bekeken

Bloedtest kan uitwijzen of iemand Parkinson heeft – of toch niet?

Het bovenstaande bericht lokte ook weer reacties uit, onder meer van Lois Daamen, arts-assistent chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis. Volgens haar suggereerde titel en inleiding van het nieuwsbericht dat met een “simpel” bloedonderzoek kan worden vastgesteld of iemand lijdt aan de ziekte van Parkinson. En dat is nu juist de vraag. De bloedtest zou uitsluitend bruikbaar kunnen zijn om de juiste behandeling bij Parkinson of parkinsonachtige ziekten te kiezen. De diagnose ‘Parkinson’ kan op dit moment echter niet worden gesteld met een bloedtest.

23 februari 2017972 x bekeken