Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Medisch Lab.nl is vernieuwd

De nieuwe versie (versie 5.0) van Medisch Lab is weer in de lucht en is compleet geactualiseerd. MedischLab.nl is een initiatief van Diagned en geeft via interactieve animaties een educatieve toelichting op de werking van medische laboratoriumtests in bloed, urine en DNA plus de rol die ze spelen op het gebied van preventie, diagnose, prognose en therapie.

19 februari 2020213 x bekeken

Vertraagde hulpmiddelen-database Eudamed op onderdelen in gebruik vanaf mei 2020

Nederland zal vanaf mei 2020 gebruik gaan maken van modules uit Eudamed die al eerder klaar zijn, aldus minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer over afspraken die in Brussel zijn gemaakt. De database voor medische hulpmiddelen (Eudamed) is vertraagd, maar de Europese Commissie stelt nu dus bepaalde onderdelen beschikbaar die al wel tijdig klaar zijn.

19 februari 2020221 x bekeken

MDR en IVDR – zorgen om beschikbaarheid

De MDR (Medical Devices Regulation) treedt in mei 2020 in werking. Over twee jaar volgt de IVDR (de In Vitro Diagnostics Regulation). Er zijn zorgen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van producten in bijv. ziekenhuizen. Diagned voert in dit kader gesprekken met de ziekenhuiskoepels.

19 februari 2020303 x bekeken

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.

21 januari 2020914 x bekeken

ACM Beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

In het kader van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ is samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een vereiste. Veel vormen van samenwerking zijn toegestaan, maar samenwerking kent jaar grenzen. Het kan ook te ver gaan waardoor patiënten en verzekerden er geen voordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat de prijzen stijgen of de prikkel om de kwaliteit te verbeteren verdwijnt. Daarom heeft de ACM de ‘beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek’ opgesteld met vijf voorwaarden die aan samenwerking moeten worden gesteld.

21 januari 2020846 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020852 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020963 x bekeken

Optimaliseren van de effectiviteit van immunotherapie in kankerpatiënten

Sinds de ontwikkeling van immunotherapie is er veel vooruitgang geboekt in de effectiviteit van deze behandeling bij uitgezaaid melanoom. Er zijn echter nog steeds veel patiënten die niet op deze behandeling reageren. Voorspellende biomarkers kunnen een rol spelen in de toekomst, zo blijkt uit een recent verschenen proefschrift van Nienke de Haas.

21 januari 2020808 x bekeken

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen bij een gevaarlijk type borstkanker. Zo hoopt men nieuwe mogelijkheden te vinden om de ziekte te behandelen. Dit onderzoek richt zich onder meer op de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van bepaalde type borstkanker.

21 januari 2020886 x bekeken